Uutiset

Tärkeä tehtävä, jota kukaan ei tavoittele

Tässä maassa yli 300 000 henkilöä toimii kokoaikaisessa, vaativassa tehtävässä, joka tuskin kenelläkään on koskaan ollut tulevaisuudensuunnitelmissa. Omaishoitajan tehtävää ei kukaan tavoittele, siihen päädytään usein äkillisesti eikä tilanteessa ole tarjolla paljon vaihtoehtoja. Rahallisen korvauksen suuruus ei tehtävään ketään houkuttele.

Omaishoidon historia on yhtä pitkä kuin ihmisen historia. Maailman sivu kodeissa on hoidettu ikääntyneitä, sairaita ja vammaisia läheisiä. Suomessa vuoden 1879 köyhäinhoitoasetus velvoitti omaiset huolehtimaan läheisistään ja vielä vuoden 1956 huoltoapulaissa painotetaan lähiomaisten vastuuta apua tarvitsevista.

Tämän päivän Suomessa korostetaan monin laein ja asetuksin, että yhteiskunnalla on vastuu erityistä huolenpitoa tarvitsevista jäsenistään. Käytännössä tämän pitäisi tarkoittaa sitä, että omaishoitajaksi ryhtyminen ei olisi velvoite, vaan mahdollisuus ja oma valinta.

Suurin osa omaishoitajista varmaan kokeekin tehtävänsä omaksi valinnaksi. Omaa puolisoa, äitiä, isää tai lasta ei ole helppo antaa laitoshoitoon. Kun valinnan perusteena on kiintymys ja vastuuntunto, oman jaksamisen pohtiminen jää helposti sivuseikaksi.

Omaishoitajien arkea läheltä seuraavat tietävät, että jaksamisessa liikutaan usein äärirajoilla. Vuosien mittaan kasvavat sekä hoidettavan avuntarve että hoitajan väsymys.

Liian monet omaishoitajat ovat niin uupuneita, että eivät jaksa edes hakea apua, vaan kituuttavat ilottomasti päivästä toiseen. Palvelujärjestelmien viidakossa tuntuu olevan liian vaikea päästä eteenpäin.

Kuntien maksamaa omaishoidon tukea sentään jo osataan hakea, mutta vapaapäivistä ja lomista kaikki eivät jaksa taistella. Monet eivät haluakaan jättää hoidettavaansa, joka usein on aivan riippuvainen hoitajastaan. Omaishoitajat tyytyvät osaansa pyyteettöminä puurtajina kunnes voimat kerta kaikkiaan ehtyvät.

Onneksi asenteet ovat muuttumassa sekä yhteiskunnassa yleensä että omaishoitajien keskuudessa. Tärkeitä henkilöitä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat lähteneet edelläkävijöiksi omaishoitajien aseman parantamiseksi.

Hämeenlinnassakin heitä on. Toimeliaiden naisten ansiota on muun muassa se, että alueelle on perustettu paikallinen Omaishoitajat ja Läheiset-yhdistys edunvalvojaksi ja vertaistueksi, on järjestetty omaishoitajien lomaviikkoja ja toteutumassa ovat Ray:n tuella hankkeet tilapäisen hoitopaikan perustamiseksi sekä lapsiperheiden tukemiseksi.

Yhteiskunta ei mitenkään selviä ilman omaishoitajien työpanosta. Pelkät kauniit kiitokset eivät auta jaksamaan. Tarvitaan käytännön tukea: riittävä korvaus ja varmistettu mahdollisuus lomiin ja vapaapäiviin.

Päivän lehti

13.7.2020