Uutiset

Tarvitaan arvokeskustelua

Uutispäällikkö Veli-Matti Virtasen alanurkkakirjoitus torstaina 5.5.2005 osoitti paitsi täydellistä asioiden tietämättömyyttä myös ylimielistä asennetta kouluasioita kohtaan. Kolumni oli provosoiva ja kapeakatseinen. Ikävää joutua lukemaan alueen valtalehdestä noin yksioikoista tekstiä.

Olen pyrkinyt herättämään Hämeenlinnan kaupungin kouluasioista asiallista kritiikkiä ja ilmaisemaan julkisesti vanhempien huolta lastemme opiskelusta ylisuurissa ryhmissä, erityisopetuksen leikkauksista ym. Opettajat ovat jaksamisensa äärirajoilla. Heikoilla oppilailla on syrjäytymisvaara. Hämeenlinnan koululaitos on resurssipulassa! Tarvitseeko Hämeenlinna samanlaista ikävää julkisuutta kuin esimerkiksi Vantaa?

Koulutoimen leikkauksista lehti kirjoittaa puuttuen epäolennaisuuksiin ikään kuin yläkoululaisten valinnaiskurssit olisivat suurin murheen aihe.

Suurin suru on se, että lapsemme joutuvat kaupungin säästötoimenpiteiden kohteeksi samaan aikaan, kun suunnitellaan vaikkapa moottoritien kattamista! Tarvitaan arvokeskustelua ja kokonaisuuksien hahmottamista!

Suomen koululaitos menestyi upeasti kansainvälisessä vertailussa. Tällöin otantana olivat oppilaat, jotka eivät vielä olleet joutuneet säästöjen kohteiksi, vaan olivat saaneet opiskella pienemmissä ryhmissä, rahaa oli koulutarvikkeisiin ja erityisoppilaista huolehdittiin.

Vertailemalla lähikuntien kouluoloja Hämeenlinnan nykyiseen tilanteeseen, voimme yksiselitteisesti todeta, miten pienillä rahavaroilla kaupungin kouluissa joudutaan tulemaan toimeen.

Kristiina Komeri

Hämeenlinna