Uutiset

Tasa-arvon puolesta

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen kirjoitti Vierailija-palstalla (HäSa 18.6.) otsikolla ”Kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta”. Hän arvosteli kokoomusta mainittujen arvojen hylkäämisestä, koska kokoomus on äskeisessä puolue-kokouksessa ottanut tavoitteikseen avioliitolain muuttamisen sukupuoli-neutraaliksi ja tunnustuksellisesta uskonnonopetuksesta luopumisen kouluissa.

Hienoa, että kokoomuksessa on ymmärretty tasa-arvo näissä asioissa, sillä siitä nimenomaan on kysymys. Räsäsen ja hänen puolueensa arvomaailmaan ei tasa-arvo ilmeisesti kuulu, vaan heille arvokkaita ihmisiä ovat vain kristityt heterot.

Kun yhteiskunta järjestetään heidän normiensa mukaan, samalla poljetaan muiden oikeuksia ja ihmisarvoa. Arvelen Räsäsen puolueineen kannattavan vähemmistöjen suojaa monissa muissa asioissa, muun muassa kielikysymyksissä, mutta ”väärää” uskontoa ja sukupuoli-identiteettiä edustaville sitä ei haluta.

Räsänen pitää tärkeänä oman uskonnon opetusta kouluissa kristityille lapsille. Miksi ei sitten muille? Eri uskontoihin kuuluvia koululaisia on Suomessa ollut aina ja viime vuosina enenevässä määrin. Jos tunnustuksellista uskonnonopetusta järjestetään yhdelle ryhmälle, tasa-arvon nimissä sitä olisi järjestettävä kaikille.

Monin verroin järkevämpää, eettisesti ja taloudellisesti perusteltua, on jättää tunnustuksellinen uskonnonopetus pois kouluista. Se on kotien, seura-kuntien ja muiden uskonnollisten yhdistysten tehtäväaluetta.

Kouluihin tilalle tuleva, kaikille yhteinen uskontotieto varmasti lisää ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta eri uskontojen kesken paremmin kuin nykyinen yhden uskonnon suosiminen. Räsäsen vertaus kaikkien kielien sekaisin opettamisesta ontuu pahasti.

Agnostikko

Hämeenlinna

Päivän lehti

3.4.2020