Uutiset

Tavoitteena työllistymispolun rakentaminen

Vastaamme nimimerkin Hätähuuto Hämeenlinnasta (HäSa 16.4.) kirjoituksessa esittämiin näkemyksiin Työvoiman palvelukeskuksen toiminnasta:

Hämeenlinnan seudun työvoiman palvelukeskus palvelee yli 500 päivää työttömänä olleita sekä alle 25-vuotiaita vailla ammatillista koulutusta olevia nuoria aikuisia ja jotka palvelutarvearvion mukaan hyötyvät moniammatillisesta palvelusta. Palvelukeskuksen tehtävänä on yhdessä asiakkaan kanssa pyrkiä poistamaan työllistymisen esteitä ja edistää työllistymistä.

Asiakkaat ohjautuvat palvelukeskukseen pääsääntöisesti työvoimatoimiston ja seudun sosiaalitoimistojen kautta. Päätavoitteena on tietysti työllistyminen avoimille työmarkkinoille ja jos tämä ei jostain syystä onnistu, tarjotaan erilaisia työmarkkinoille ohjaavia tukitoimenpiteitä, jotka kartoitetaan aktivointisuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Tällaisia tukitoimenpiteitä ovat palkkatukityöllistäminen, työelämävalmennus- ja harjoittelu, koulutus, ammatillinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta ja joissakin tilanteissa ohjaus terveydenhuollon- tai päihdepalvelujen piiriin. Missään tilanteessa palvelukeskus ei voi kuitenkaan pakottaa työnantajia rekrytoimaan ketään, vaan ratkaisun harjoitteluun, tukityöhön tai palkkatyöhön ottamisesta tekee aina työnantaja. Palvelukeskuksen tehtävänä onkin etsiä näitä työ- ja harjoittelumahdollisuuksia tai hankkia asiantuntijapalveluita työllistämisen edistämiseksi.

Vuonna 2006 palvelukeskuksen asiakkaat (koko seutukunta) osallistuivat seuraavasti erilaisiin työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin: omaehtoinen koulutus 16 henkilöä, työvoimapoliittisessa koulutus 107 henkilöä, työelämävalmennus/työharjoittelu 186 henkilöä, kuntouttava työtoiminnassa 111 henkilöä ja työkokeilu 48 osallistujaa.

Edellä mainittujen oimenpiteiden lisäksi avoimille työmarkkinoille työllistyi ilman tukia 108 työnhakijaa, palkkatuettuun työhön yksityiselle sektorille 107, kuntiin 61 ja valtiolle 8 henkilöä. Oppisopimuksen solmi 16 asiakasta. Työllistyneiden lisäksi 67 palvelukeskuksen asiakasta sai työkyvyttömyyseläkkeen työkykyselvitysten kautta.

Hämeenlinnalaisista 18-25-vuotiaista nuorista 125 oli vuoden aikana palvelukeskuksen asiakkaana ja heistä hieman yli 80 % osallistui tänä aikana työllisyyttä edistäviin aktiivitoimenpiteisiin.

Hämeenlinna on seutukunnassa ylivoimaisesti paras työllistäjä, muut seudun kunnat ovat varsin vähän varanneet työllistämiseen määrärahoja, jotkut kunnat eivät lainkaan. Myös valtion virastojen mahdollisuutta työllistää on vähennetty. Hämeenlinna on saanut vuosittain Hämeen TE-keskuksen alueella suhteessa enemmän palkkatukeen valtion määrärahoja kuin muut TE-keskuksen alueella olevat työvoimatoimistot, koska on erittäin aktiivisesti panostanut työllistämiseen. Vuonna 2006 kaupunki työllisti 223 eri henkilöä, yhteensä 113 henkilötyövuotta.

Miksi sitten palvelukeskuksen asiakas ei aina saa ”edes” tuettua työtä? Saattaa olla, että tarjotut mahdollisuudet ja asiakkaan omat toiveet ovat ristiriidassa, ja kuten jo mainitsimme työnantaja viime kädessä päättää, kenet palkkaa. Vaikka palkkatuettua työtä ei ponnisteluista huolimatta saataisi järjestymään, autamme jonkin muun työllistymistä edistävän ratkaisun löytämisessä.

Ymmärrämme hyvin voimavarojen joutuvan koetukselle, kun joutuu lähettämään useita työhakemuksia ja käymään haastatteluissa eikä saa odottamaansa myönteistä ratkaisua.

Toistuvan torjutuksi tulon jälkeen pettymys seuraa toinen toistansa, myös näissä tilanteissa haluamme olla tukemassa asiakastamme. Lisäksi asiakas voi halutessaan tuoda palvelukeskukseen läheisensä tai ystävänsä tukihenkilöksi mukaan pidettävään neuvonpitoon.

Risto Jokinen

palvelukeskuksen johtaja

Tarja Vikman

johtava työvoimaohjaaja

Hämeenlinna

Päivän lehti

27.5.2020