fbpx
Uutiset

Tehyn puheenjohtaja mielipidekirjoituksessaan: Kyse on työehtojen heikentämisestä

Ammattiyhdistysliikettä on moitittu siitä, että se vastustaa Suomen hallituksen kaavailemaa irtisanomislakia poliittisista syistä. On jopa väitetty, että ammattiyhdistysliike pyrkii vaikuttamaan vaaleihin.

Tämä ei pidä paikkaansa.

Ammattiliiton tehtävä on ajaa työntekijöiden etua. Irtisanomislakia vastustetaan, koska muutos heikentäisi työntekijöiden oikeuksia.

Muutosta on tällä kertaa jouduttu vastustamaan työtaistelukeinoin, koska hallitus on jälleen poikennut vakiintuneesta kolmikantaisesta työlakien valmistelutavasta, eikä esitetyille muutoksille ole minkäänlaisia kestäviä perusteluja.

Työsopimuslaki on säädetty heikomman osapuolen eli työntekijän suojaksi. Sen heikentäminen edellyttäisi asiallisia ja painavia perusteita.

Lakimuutosta perustellaan työllistämiskynnyksen alentamisella. Tutkimukset tai asiantuntijanäkemykset eivät tue tätä näkemystä. Ainoa väitettä tukeva viesti on Suomen Yrittäjien jäsenilleen tekemä kyselytutkimus. Jokainen järkevä ihminen ymmärtää, ettei tällaiseen seikkaan voida perustaa näin mittavaa lakimuutosta.

Irtisanomislakia vastustetaan myös juridisista syistä. Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Uusi irtisanomislaki asettaisi työntekijät eriarvoiseen asemaan siitä riippuen, minkä kokoisessa yrityksessä he työskentelevät. Irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta arvioitaisiin pienissä yrityksissä eri tavoin kuin yli 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä.

Muutos johtaisi sekavaan tilaan myös laintulkinnassa, koska oikeuskäytäntö voimassa olevista irtisanomisperusteista on vakiintunutta. Tämä tietäisi vuosikausiksi epävarmuutta ja kalliita oikeudenkäyntejä pienille työnantajille ja turvattomuutta niiden työntekijöille.

Kyse on myös tasa-arvosta. Heikennys kohdistuisi pitkälti naisvaltaisiin aloihin. Miesvaltaisilla aloilla irtisanomissuojasta on usein sovittu työehtosopimuksella, monilla naisvaltaisilla aloilla tätä suojaa ei ole.

Tehy on esittänyt, että irtisanomislain valmistelu keskeytetään ja koko irtisanomissuoja – niin henkilöperusteinen kuin kollektiivinenkin – tarkasteltaisiin kolmikantaisessa yhteistyössä.

Millariikka Rytkönen

puheenjohtaja

Tehy

Menot