Uutiset

Terrafamen vakuutettava uudet sijoittajat

Terrafame Oy käynnistää entistä Talvivaaran kaivosta tasaista tahtia. Sivukiven louhinta alkoi elokuun puolivälissä, ja uutta malmia on syyskuun alusta kasattu bioliuotusta varten läpi vuorokauden. Valtion 209 miljoonaa euroa riittävät kesän kynnykselle, mutta veronmaksajien rahoja voidaan tarvita sen jälkeenkin.

Emoyhtiön eli Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen sanoo, että näkymät selkenevät kevään aikana. Vireillä on tunnusteluja ja neuvotteluja eri tahojen kanssa. Yksi vaihtoehto on, että mukana on sekä valtion että yksityistä rahaa.

– Vaikka yksityistä rahaa sitoutuisikin hankkeeseen, valtion voi olla tarkoituksenmukaista osallistua jatkorahoitukseen, jos näin voidaan esimerkiksi parantaa valtion sijoituksen tuotto-odotusta.

Keskeisimpiä asioita sijoittajien vakuuttamisessa on bioliuotuksen onnistuminen.

– Kaikki haluavat nähdä, että yhtiö on ajettu ylös hyvin ja tehokkaasti. Että bioliuotusprosessi toimii, taloustavoitteissa ja budjeteissa pysytään, Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia sanoo.

Yhtiö haluaa myös päästä käyttämään rakentamaansa purkuputkea täydellä teholla, jotta varastoaltaat alkaisivat viimein tyhjentyä. Se odottaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä alkuvuodesta.

UUDEN TOIMITUSJOHTAJAN nimen yhtiö kertoo vuoden alussa.

– Olemme hakeneet riittävän monessa sopassa keitettyä henkilöä, Ratia luonnehtii.

Väkeä on palkattu syksyllä lisää. Kaivosalueella eri tehtävissä työskentelee yli 520 ihmistä. Ratia, pitkän linjan hallitusammattilainen, on Sotkamossa kolme päivää viikossa.

– Tärkeintä on saada ihmiset mukaan ja seurata asioita systemaattisesti. Kaivoksen ylösajo vaatii paljon työtä ja venymistä.

Tukena on ollut ulkomainen konsulttitoimisto.

Vähitellen tuotannosta irtoaa myyntiin nikkeliä ja sinkkiä.

– Pääsemme varmasti sekä nikkelin että sinkin osalta toimituksiin hyvin nopeassa tahdissa ensi vuoden alussa. Olemme keskustelleet usean kumppanin kanssa.

Nikkelituotannon on arvioitu olevan elokuun puolivälistä ensi vuoden loppuun lähes 15 000 tonnia, mikä on puolet vuoden 2018 tavoitteesta. Silloin tilanteen pitäisi vakiintua.

Valtio haluaa nähdä kahden vuoden kuluessa, että kaivos voi pitkällä tähtäimellä toimia kannattavasti, ympäristön turvallisuutta vaarantamatta.

– Näillä metallin hinnoilla se on haasteellista, mutta maltillisella hintakehityksellä mahdollista, Ratia sanoo.

Terrafame käyttää kannattavuuslaskelmissaan Maailmanpankin ennusteita. Niiden mukaan pohjalukemissa oleva nikkelin hinta lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2020 mennessä.

– Viisi vuotta on pitkä aika, joten siksi olemme ottaneet hyvin maltillisen hintakehityksen malliemme pohjaksi. Hinnan ennustaminen on äärettömän vaikeaa.

Sinkkiä syntyy noin kaksi kertaa enemmän kuin nikkeliä. Myös sen hintaennuste on nouseva.

Startup-vaiheen jälkeen kaivoksella on Ratian mukaan edetty selvästi teollisen prosessin tiellä. Hän tähdentää kaivoksen merkitystä Kainuulle. Tavoitteena on alihankkijat mukaan lukien työllistää lähes 900 ihmistä ja kerrannaisvaikutusten kautta yli 2 000.

– Sen takia kannattaa tosissaan yrittää, kun valtio on tarjonnut mahdollisuuden menestykselliseen ylösajoon ja vakiintuneeseen toimintaan.