Uutiset

Tervakoskelle ei uutta kevyen liikenteen siltaa

Tervakoskella muutettiin paperitehtaan alueen läpi kulkevaa kevyen liikenteen väylää viime kesänä. Patosillalle jäi muutosten jälkeen pelkkä pyöröportti, jotta pyöräilijät eivät enää kulkisi tätä Paperintekijänkujan väylää, vaan väylä jäisi pelkästään jalankulkijoiden käyttöön.

Uudistus ei ole miellyttänyt tervakoskelaisia. Suurin ongelma on siinä, että pyöröportti estää myös lastenvaunujen kanssa kulkevien ja rollaattoreita käyttävien pääsyn Paperintekijänkujan kevytväylälle.

Näin rollaattori- ja lastenvaunuväki joutuu pyöräilijöiden tavoin käyttämään pidempää Tervajoentien reittiä kulkiessaan esimerkiksi Vanhaltakylältä ja alakoulun suunnasta Tervakosken keskustaan.


Aloite turvallisemmasta väylästä

Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä teki viime elokuussa valtuustoaloitteen Paperintekijänkujan kevyen liikenteen väylästä, jotta koululaisten, pyöräilijöiden ja vanhusten olisi turvallisempi kulkea ilman Tervajoentien ylitystä.

Aloitetta tiistai-iltana käsitellyt tekninen lautakunta katsoo, ettei Paperintekijänkujalle ryhdytä ainakaan tässä vaiheessa rakentamaan uutta kevyen liikenteen siltaa.

Aloitteessa ei mainita siltaa, mutta käytännössä uusi silta olisi ainoa tapa saada alueelle sellainen kevytväylä, jota pyöräilijätkin voisivat käyttää.

Patosilta kuuluu paperitehtaan omistukseen. Tehdas olisi viime vuonna mieluiten kieltänyt kokonaan kulun alueensa läpi, mutta tehdas ja kunta päätyivät asiassa kompromissiin, jonka ansiosta jalankulkijoille jäi mahdollisuus käyttää edelleen tehtaan patosiltaa. Kunta puolestaan rakensi lyhyen kevyenliikenteenväylän läheiselle viheralueelle.


Uusi silta on kaavassa

Kaavoitusarkkitehti Leena Turkka kertoo, että vuoden 1978 asemakaava sisältää kevyen liikenteen sillan Paperintekijänkujan jatkeena.

Uusi kevyen liikenteen silta olisi Leena Turkan mielestä monin tavoin ongelmallinen.

-Vähäinen asia ei ole sekään, että kyseinen ympäristö on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Näkymä Tervajoentien sillalta kohti tehdasta on varmaan Janakkalan kuvatuin näkymä, Turkka huomauttaa. (HäSa)