Uutiset

Tervakosken taksitilanne edelleen kestämätön

Tervakosken taksitilanne on ollut pitkään huono. Nyt Janakkalan kunnanhallitus toivoo, että ely-keskus puuttuu tähän epäkohtaan. Se vaatii myös, että ely-keskuksen on neuvoteltava asiasta kunnan kanssa.

Taksilupien kiintiö on Janakkalassa 22, ja tästä kiintiöstä on käytössä 20 lupaa. Turengissa taksitilanne on hyvä, sillä alueella on 16 taksia. Turengissa taksin saamisessa on ollut ongelmia vain ajoittain ruuhka-aikoina, mutta Tervakoskella ongelmia on ympäri vuorokauden.


Taajamassa vain kaksi taksia

Tervakoskelaisia palvelee käytännössä vain kaksi taksia. Lupia on osoitettu Tervakoskelle neljä, mutta luvanhaltijoista kaksi ei hoida taksilain mukaista velvoitettaan.

Janakkalan kunnanhallituksen mielestä taksilupia pitää valvoa paremmin. Se esittää, että Tervakoski miellettäisiin taajamaksi, jolle voidaan myöntää pistekohtaiseksi asemapaikka.

Tervakosken huono taksitilanne on vaikeuttanut sekä koulukuljetuksia että vammaisten ja vanhusten kuljetuksia. Tilatut kuljetukset ovat olleet myöhässä tai eivät ole tulleet lainkaan.

Kunnan vammaispalvelut ovat saaneet kuljetusten takia jatkuvasti valituksia, noin kymmenen valitusta kuukaudessa. Janakkalassa on 455 henkilöä, jotka ovat oikeutettuja sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuksiin. (HäSa)