fbpx
Uutiset

Terveydenhuollon henkilökunta on saamassa poliisivaltuuksia – ambulanssihenkilökunta pelkää työturvallisuutensa puolesta

Asiakas- ja potilaslain uudistus vaarantaa työturvallisuutta Suomen ensihoitoalan liiton ja Palomiesliiton mukaan. Sosiaali- ja terveysministeriö näkee asian päinvastoin.
Lakimuutos toisi muun muassa ensihoitajille aiempaa laajemmat valtuudet voimankäyttöön potilas- tai asiakastilanteessa. Alan työntekijät pelkäävät tämän vaarantavan työturvallisuuden.

Ensihoitajat arvostelevat rajusti sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla olevaa asiakas- ja potilaslain uudistusta.

Suomen ensihoitoalan liiton ja Palomiesliiton mukaan lakiuudistus vaarantaisi ensihoitajien työturvallisuuden. Myös muun muassa sairaanhoitajia edustava Tehy on huolissaan työturvallisuudesta.

Toisi hoitoalalle poliisivaltuuksia

Lakiuudistus toisi toteutuessaan hoitoalan työntekijöille nykyisin vain poliisilla olevia valtuuksia, kuten oikeuden pitää potilasta voimakeinoin kiinni ja toimittaa potilas hoitoon vastoin tahtoaan.

Ensihoitajat voisivat myös tehdä henkilötarkastuksen, takavarikoida potilaan omaisuutta ja lääkitä potilasta vasten tämän tahtoa.

Esimerkiksi ensihoidossa työskentelevillä ei Suomen ensihoitoalan liiton mukaan ole koulutusta kiinniottojen tekemiseen turvallisesti, minkä lisäksi lisävoimien saamisessa uhkaavan tilanteeseen voi kestää.

Hoitajien pitäisi myös kyetä arvioimaan, onko voimatoimien kohteeksi joutuva henkilö esimerkiksi vaarana itselleen, minkä vuoksi tämän itsemääräämisoikeuden rajoittaminen olisi perusteltua.

Liitto on huolissaan myös siitä, että voimatoimien käyttäminen muuttaisi suhtautumista hoitoalan työntekijöihin.

Palomiehet epäilevät poliisin vähentävän virka-apua

Palomiesliitto on yhtä kriittinen. Sen mukaan poliisi antaisi jatkossa aiempaa harvemmin virka-apua, jos ensihoitajilla olisi oikeus potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen.

Liitto pitää esitystä asiakas- ja potilaslaiksi jopa perustuslain vastaisena, koska perustuslain mukaan merkittävää julkista valtaa voivat Suomessa käyttää vain viranomaiset.

Liiton mukaan ongelmia aiheuttaisi myös se, milloin hoitohenkilökuntaan kuuluvaan kohdistuva väkivalta tulkittaisiin virkamiehen väkivaltaiseksi vastustamiseksi ja milloin ei.

– Sen määritteleminen, onko kyse ollut rajoitustoimenpiteiden vai normaalin hoidon aikana henkilöstöön kohdistuneesta väkivallasta, olisi sattumanvaraista, sanoo Palomiesliiton edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola Lännen Medialle.

Sisältö tuli yllätyksenä

Lakiuudistuksen sisältö tuli yllätyksenä Palomiesliitolle, joka kokee, että se sivuutettiin valmistelussa.

– Emme ole juuri voineet vaikuttaa uudistukseen, koska tieto siitä tuli täysin puskista heinäkuussa, Jaakkola arvostelee.

Myös terveys- ja sosiaalialan työntekijöitä, kuten sairaanhoitajia edustaja Tehy on huolissaan mahdollisen lakimuutoksen vaikutuksista työturvallisuuteen.

– Vakavia työturvallisuusriskejä voi aiheutua erityisesti ensihoidossa, päivystyksissä ja psykiatrisessa hoidossa, joissa asiakkaiden ja potilaiden käytöstä voi olla erityisen vaikea ennakoida, liitto toteaa lausunnossaan.

STM:n mukaan laki selkeyttää nykytilannetta

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan lakimuutos parantaisi nykytilannetta, sillä jo nykyään hoitohenkilökunta voi joutua puuttumaan potilaan itsemääräämisoikeuteen. Nyt tällaisista pakkokeinoista tulisi kirjaus lakiin, mitä nykyään ei laissa ole.

– Kyseessä on jonkinlainen väärinymmärrys. Muissa pykälissä sanotaan, että rajoitustoimenpiteet ovat viimeinen keino. Niitä ei ole kenenkään pakko käyttää, sanoo hallitusneuvos Anne Koskela sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Laissa annettaisiin terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus pitää potilasta kiinni äkillisessä tilanteessa terveyden ja hengen suojelemiseksi sekä kerätä pois teräaseet. Tilanteen jälkeen käytetyt rajoitustoimenpiteet olisi kirjattava talteen.

Koskela myöntää, että kaikki ammattiliitot eivät välttämättä ole olleet lausuntopyyntölistalla. Hän muistuttaa, että laki koskee muitakin ammattiryhmiä kuin ambulanssihenkilökuntaa, esimerkiksi vanhuspalveluita ja sairaalahenkilökuntaa.

Kaikki ovat kuitenkin saaneet jättää lausuntonsa. Lausuntopyyntöjen määräaika on umpeutunut, ja laki yritetään säätää syksyllä.

Menot