Uutiset

Terveydenhuollon menot viiden prosentin kasvussa Hämeenlinnassa

Suurten ja keskisuurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset ovat edelleen kasvaneet vuonna 2004 edellisvuoteen verrattuna.

Suurinta kustannusten nousu oli Tampereella, 8,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Hämeenlinnassa kustannukset nousivat yli viisi prosenttia.

Vuosien 2004 ja 2003 kustannusvertailun mukaan suuret kaupungit ovat panostaneet erikoissairaanhoitoon, erityisesti psykiatrian avohoitoon ja somaattiseen erikoissairaanhoitoon.

Keskisuurissa kaupungeissa on myös lisätty psykiatrista avohoitoa, jonka kustannukset nousivat. Sama kehitys oli havaittavissa edellisvuoden vertailussa. Keskisuurten kaupunkien somaattisen ja perusterveydenhuollon avohoidon kustannukset nousivat keskimääräistä enemmän.

Selvityksen mukaan Hämeenlinna oli ns. sosiaalitoimipainotteinen: sosiaalitoimen kustannukset olivat keskiarvoa suuremmat ja terveydenhuollon kustannukset keskiarvoa pienemmät asukasta kohti.

Terveyskustannusten nousu oli nyt jo viidentenä peräkkäisenä vuonna suurempaa kuin palkkojen ja hintojen kehitys. (HäSa)

Päivän lehti

7.8.2020