Uutiset

Terveydenhuoltoon viisi uutta vakanssia

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä palkkaa ensi vuonna uusia sairaanhoitajia. Avosairaanhoitoon esitetään kahta psykiatrista sairaanhoitajaa ja kahta sairaanhoitajaa sekä hammashuoltoon yhtä hammashoitajaa.

Lisäksi esitetään palkattavaksi työterveyshoitaja ja mikrobiologi ympäristö- ja elintarvikelaboratorioon.

Kokonaisinvestoinnit vuonna 2006 ovat 950 000 euroa.

Investointi uuteen potilastietojärjestelmään lisää huomattavasti käyttötalouden kustannuksia. Potilastietojärjestelmän hankinta on jaksotettu tälle ja ensi vuodelle. Ensi vuoden alussa joudutaan pitämään yllä kahta potilastietojärjestelmää.

Järjestelmän kokonaishinta noin 800 000 euroa. Tänä vuonna investoinnista on maksetaan 100 000 euroa ja vuodelle 2006 maksettavaa jää 700 000 euroa. Lopullisesti tietojärjestelmä tulee käyttöön vuonna 2007.

Kuntayhtymän muuhun toimintaan on varattu 250 000 euroa. Näillä varoilla ostetaan muun muassa kalustoa. (HäSa)