Uutiset

Terveyskeskuksen ajanvaraus uudistuu Janakkalassa

Vappuna voimaan tuleva uusi terveydenhuoltolaki määrää, että potilaan on saatava terveyskeskukseen yhteys virka-aikana välittömästi ja että hoidon tarve on arvioitava viimeistään kolmantena arkipäivänä.

Janakkalan terveyskeskuksen ylilääkäri Mira Uunimäki kertoo, että heillä ei ole varmaa tietoa siitä, miten hyvin ihmiset saavat yhteyden terveyskeskukseen.

-Meillä ei ole mitään mittaria sille, miten se hoituu. Tuntuma on kuitenkin sellainen, että tänne ei saada aina puhelimitse yhteyttä.

Takaisinsoittojärjestelmä tänä vuonna

Asiaan on tulossa parannus tämän vuoden aikana, sillä Janakkalan terveyskeskukseen hankitaan samanlainen takaisinsoittojärjestelmä kuin Hämeenlinnan terveyskeskuksessa on jo käytössä.

-Siinä puhelinvastaaja ottaa potilaan yhteystiedot, jos emme itse pysty vastaamaan, joten voimme soittaa myöhemmin takaisin.

Hattula kuuluu samaan terveydenhoitoalueeseen Janakkalan kanssa. Hattulaan takaisinsoittojärjestelmää ei kuitenkaan ole tulossa.

-Siellä on kuitenkin jo ennestään puhelinjärjestelmä, johon jää näkyviin puhelinnumero, josta on soitettu, Uunimäki kertoo.

Uunimäen mukaan hoidon tarve arvioidaan Janakkalassa ja Hattulassa heti siinä vaiheessa, kun potilas on saanut yhteyden terveyskeskukseen.

Terveysasemia tuskin vaihdellaan

Uusi laki tuo asukkaille myös mahdollisuuden valita sen terveysaseman, jonka asiakkaita he haluavat olla. Valinta on tässä vaiheessa mahdollista vain oman kunnan tai terveydenhuoltoalueen sisällä – vasta vuonna 2014 tulee voimaan se, että terveysaseman voi valita vapaasti kuntarajoista välittämättä.

-En usko, että näitä vaihdoksia tulisi nyt meillä suuressa mittakaavassa, sillä Janakkalassa on vain kaksi terveysasemaa ja Hattulassa yksi, Uunimäki sanoo.

Oletettavaa on, että ihmiset valitsisivat sen terveysaseman, joka olisi vähiten ruuhkautunut. Tässä mielessä paras terveysasema olisi Uunimäen mukaan Parola.

-Mutta pitkä välimatka varmaan vaikuttaa niin, ettei Janakkalasta tulla Parolaan asiakkaiksi.

Janakkalassa on tähänkin asti toteutettu jonkin verran terveysasemavaihdoksia.

-Jotkut leppäkoskelaiset ovat pyytäneet vaihdosta Turengista Tervakosken terveysasemalle, ja se on pyritty järjestämään.

Uunimäki korostaa, että uuden lain mukainen terveysaseman vaihdos on tehtävä vähintään vuodeksi kerrallaan. Samalla, kun terveysasema vaihdetaan, vaihtuvat kaikki siihen liittyvät palvelut.

-Hammashuolto, neuvola ja koko könttä tulee valituksi siinä samassa. Palveluja ei siis voi shoppailla sieltä täältä.

Terveysaseman vaihdosta varten on olemassa lomake, joka tulee Janakkalan ja Hattulan nettisivulle ja terveysasemille. Vaihdos tulee voimaan kolmen viikon kuluttua lomakkeen palauttamisen jälkeen.

Lääkäriään ei voi valita

Uusikaan laki ei velvoita kuntia siihen, että potilas saisi itse valita lääkärinsä. Laissa sanotaan vain, että lääkärin voi valita ”toiminnan niin salliessa”. Esimerkiksi Janakkalassa lääkärin valinta ei ole kaikille mahdollista.

-Tervakoskella se onnistuu, mutta Turengissa yleensä ei. Myös Parolassa lääkärin valitseminen on mahdollista.

Turengissa osa lääkäreistä toimii työparina sairaanhoitajan kanssa. Uunimäki arvelee, että sitten kun työparijärjestelmä saadaan koskemaan koko terveysasemaa, Turengin terveysaseman asiakaskin pääsee valitsemaan lääkärinsä.

Erikoislääkäreitä terveyskeskukseen

Uusi laki suosittaa, että tavanomaiset erikoislääkäripalvelut tulisi saada terveyskeskuksesta. Janakkalan osalta tämä toimii nykyäänkin.

-Meillä on oma sisätautilääkäri, korvalääkäri ja psykiatri. Lisäksi on konsultoivia erikoislääkäreitä, jotka käyvät meillä säännöllisesti, ja joille omat lääkärimme antavat lähetteitä.

Näitä konsultoivia lääkäreitä ovat ortopedi, korvalääkäri ja geriatri (vanhusten sairauksiin erikoistunut lääkäri).

-Meillä oli myös konsultoiva lastenlääkäri, mutta hän lopetti vuodenvaihteessa, emmekä ole saaneet uutta tilalle, Uunimäki sanoo.

Parolan terveysasemalla erikoislääkäreitä ei ole, eivätkä Janakkalan konsultoivat erikoislääkärit hoida hattulalaisia potilaita. (HäSa)

Päivän lehti

15.8.2020