Uutiset

Terveyskeskusmaksun poistamisesta halutaan selvitys

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä on tehnyt terveyskeskusmaksun poistoa koskevan valtuustoaloitteen. Ryhmä haluaa, että kunta selvittää, mitä vaikutuksia maksun poistamisella olisi.

Niin ikään pitäisi arvioida, kuinka paljon tuottoa kunta saa terveyskeskusmaksuista, kuinka paljon voimavaroja maksujen laskuttaminen vie ja kuinka paljon kunnan pitää maksaa toimeentulotukea terveyskeskusmaksujen takia.

Myös se tulisi selvittää, miten terveyskeskusmaksujen poistaminen vaikuttaisi kuntalaisten terveyteen, terveyseroihin ja asiointikäyttäytymiseen.

Yksi vaihtoehto on, että vain pienituloiset ja pitkäaikaissairaat vapautettaisiin terveyskeskusmaksusta. (HäSa)