fbpx
Uutiset

Terveysongelmat monien kolarien syynä

Liikennelääkäri, soveltavan silmälääketieteen professori Timo Tervo kritisoi liikenneturvallisuustyön nopeusrajoituskeskeisyyttä. Hän kaipaa nykyistä laajempaa näkökulmaa onnettomuuksien syiden pohdintaan.

Tervo sanoo, että kuljettajan tavallisesta poikkeava tila on osallisena ainakin puolessa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Liikenteen tärkeimmät riskitekijät ovat hänen mukaansa alkoholi ja alkoholismi, etenkin sydän- ja verisuonisairauksien aiheuttamat sairauskohtaukset, esimerkiksi dementiasta johtuvat havainnointivirheet, nukahtamiset ja itsemurhat.

“keskinopeusdoktriinia” eli keskinopeuksien valvontaa vastaan esittämäänsä kritiikkiä Tervo perustelee muun muassa sillä, että onnettomuuksien inhimillinen tekijä jää huomiotta, mittauspisteet ovat eri teillä ja tieluokilla kuin onnettomuudet tapahtuvat eikä vuodenaikojen ja kelin, liikennesuoritteen ja raskaan liikenteen osuuden merkitystä ole vakioitu tutkimuksissa.

Ulkomaisia nopeustutkimuksia ei hänen mielestään voi soveltaa Suomen olosuhteisiin, sillä esimerkiksi nopeuden alentamisen lähtötaso voi olla hyvin erilainen, samoin tiet ja ajoneuvokanta.

Ikääntyminen lisää riskiä monin tavoin

Ikä lisää liikennekuoleman riskiä merkittävästi sekä onnettomuusriskin kasvamisen että nuoria huonomman kolarivammojen kestävyyden takia. Tätä kompensoi iäkkäiden varovainen ajotapa. Iän lisääntyessä myös kuoleman riski kevyessä liikenteessä kasvaa.

-Hitaasti liikkuvat iäkkäät ovat Suomessa suuremmassa vaarassa joutua yliajetuiksi kuin esimerkiksi Virossa. Helsingissä vallitsee moskovalainen liikennekulttuuri, jossa jalankulkijaa ei kunnioiteta, hän sanoo.

Pyöräilyonnettomuuksia tutkittaessa on löydetty pyöräillessään kuolleita iäkkäitä, joiden kuolemansyytä ei ole pystytty määrittelemään. Pyöräilijä vain on löydetty kuolleena jostakin tien varresta.

Kaikenikäisten pyöräilijöiden onnettomuusriskiä kasvattaa välinpitämättömyys liikennesäännöistä. Välinpitämättömät pyöräilijät ovat vaaraksi myös jalankulkijoille. Kuolleista pyöräilijöistä 90 prosenttia oli liikkeellä ilman kypärää.

Itsemurhia kymmenisen prosenttia

Itsemurhat liikenteessä ovat asia, josta Suomessa yleensä halutaan vaieta. Monien asiantuntijoiden pelkona on, että asiasta puhuminen lisää liikenneitsemurhia, kun itsetuhoiset henkilöt ottavat puheista mallia. Timo Tervon mielestä asiasta päinvastoin pitää puhua. Hän perustelee näkemystään sillä, että tuoreiden tutkimusten mukaan 8-10 prosenttia liikennekuolemista on itsemurhia.

Timo Tervo perää lääkäreiden vastuuta kaikenlaisten riskikuljettajien poimimisessa pois ratin takaa. Hän kaipaa lääkäreille liikennelääketieteellistä koulutusta, mutta ennen kaikkea vastuullisuutta.

Tervo kertoo, kuinka hänen silmäpotilainaan on ollut henkilöitä, jotka muista syistä johtuvien vaikeiden kipujen takia on lääkitty vahvoilla kipulääkkeillä niin, ettei heidän silmissään ole ollut tuntoa. Silmää on voinut koskettaa ilman räpyttelyreaktiota. Kuitenkin nämä ihmiset ovat tulleet vastaanotolle autolla. Vastaava esimerkki on kuorma-autonkuljettaja, joka oli sydänvaivojensa ja keuhkokuumeen takia lääkärissä ja kuoli vastaanoton jälkeen kuormurinsa rattiin. Hoitavat lääkärit eivät puuttuneet ajamiseen.

Tervo on myös Uudenmaan liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan jäsen ja Liikenneturvan hallituksen jäsen. Hämeenlinnassa hän puhui Mercedes-Benz -talviajopäivän osanottajille. (HäSa)

Menot