Uutiset

Tetolan niukka enemmistö pitää kiinni kyytitilausten palvelumaksusta

Kyytitilauksiin kaavailtu palvelumaksu kuumentaa tunteita Hämeenlinnassa. Silti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta (tetola) päätyi hylkäämään päätöksestä tulleet oikaisuvaatimukset.

Tetolan kokouksessa Mauri Ojamäki (sd.) esitti oikaisuvaatimusten hyväksymistä ja Virpi Ahonen (sd.) kannatti Ojamäkeä. Äänestyksessä Ojamäen ehdotuksen taakse asettuivat Mauri Ojamäki, Virpi Ahonen, Hanna Kökkö (sd.), Seppo Ahonen (sd.), Pertti Mikkola (kesk.) ja Teija Arvidsson (kd).

Oikaisuvaatimuksen hylkäämisen puolesta äänestivät: John Alatalo (sd.), Antti Korpimaa (kok.), Antti Ahonen (kok.), Jarmo Vainio (kok.), Kati Hirvonen (kok.), Marjatta Rahkio (kesk.) ja Päivi Sieppi (vihr.).

Oikaisuvaatimus hylättiin niukasti äänin 7-6.

Kyse on vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista, joista voidaan asiakasmaksuasetuksen mukaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä oleva julkisen liikenteen maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu.

Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala ovat sopineet yhdessä, että kyydit järjestetään yhteistyössä Kanta-Hämeen aluetaksin kanssa.

Erillinen kuljetuspalvelunumero sisältää palvelun, jossa asiakkaan erityistarpeet voidaan merkitä järjestelmään. Tällöin tiedetään jo tilausta vastaanotettaessa, millaista autoa tilaaja tarvitsee.

Ajatuksena on ollut, että järjestelmän kehittämiseksi kyytitilauksesta perittäisiin enintään 43 sentin palvelumaksu.

Tällä hetkellä vammaispalvelulainmukaisen kyydin tilaamisesta menee paikallispuhelumaksu ja oman operaattorin perimä puhelunhinta. Kyydistä maksetaan omavastuuosuus julkisen liikenteen taksan mukaan.


Jyväskylässä ennakkotapaus

Hämeenlinnan seudun invalidit ry vastustaa erillisen palvelumaksun perimistä. Se ja näkövammaisten edustajana tunnettu Teuvo Ylitalo tekivät oikaisuvaatimuksen tetolan päätöksestä.

Perusteluna on mm. se, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Jyväskylässä tehdyn vastaavan päätöksen asiakasmaksuasetukseen perustumattomana.

Eduskunnan oikeusasiamies on toisaalta ottanut kantaa vastaavaan tapaukseen ja tehnyt hallinto-oikeuden kanssa hieman ristiriidassa olevan päätöksen. Siinä todetaan, että matkan tilaamisesta aiheutuvat kustannukset eivät saa ylittää paikkakunnalla yleisesti kaikilta perittävää tilausmaksua.

Tähän perustuen tetolan niukka enemmistö päätyi hylkäämään oikaisuvaatimuksen.


Ei maksua ennen lainvoimaa

Käytännössä lautakunta pitäytyy tammikuisessa päätöksessään sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain nojalla myönnettävien kuljetuspalveluiden järjestämisestä. 

Päätöksen neljättä, palvelumaksua koskevaa kohtaa ei panna täytäntöön ennen kuin päätös saa lainvoiman.

Jos valittajien julkisuudessa antamiin lausuntoihin on uskominen, asian käsittely jatkuu Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. (HäSa)

Päivän lehti

28.11.2020

Fingerpori

comic