Uutiset

Tienvarsimainos ei saa häiritä autoilijaa

Maantietä ajaessa luvaton tievarsimainosta ei välttämättä tunnista ensisilmäyksellä. Tekninen asiantuntija Juhana Ketola Pirkanmaan Ely-keskuksesta osaa kuitenkin nimetä muutamia luvattomien mainoksien tuntomerkkejä.

-Luvattomat tienvarsimainokset on yleensä laitettu lähelle tietä ja ne on tehty halvalla. Luvalliset mainokset ovat tien suoja-alueen ulkopuolella ja näyttävät pitkäikäisemmiltä. Toki poikkeuksiakin on, Ketola sanoo.

Asemakaava-alueella kylttien kohtalosta päättää kunta tai kaupunki, asemakaavan ulkopuolella puolestaan Ely-keskus. Tärkeää on, että tiellä liikkuja saa tarvitsemansa tiedon kylteistä.


Huomion tiehen, ei mainoksiin

Tienvarsimainonta on lähtökohtaisesti kiellettyä, mutta mainokselle voi anoa poikkeuslupaa. Tästä huolimatta esimerkiksi mansikkatila saa kuitenkin mainostaa myymiään marjoja, sillä yritys saa ilmoitella tontillaan paikalla myytävistä tai valmistettavista tuotteista.

Luvan saaminen tienvarsimainokselle riippuu itse kyltistä sekä sen sijoituspaikasta. Mainoskylttiä ei saa asettaa liian lähelle tietä, ettei se häiritse esimerkiksi talvisin auraamista. Monissa luvattomissa mainoksissa on myös niin paljon tekstiä, ettei niitä ehdi turvallisesti lukea varsinkaan kovissa nopeuksissa.

-Tiet on tarkoitettu siihen, että ihmiset ajaisivat autoa ja seuraisivat virallisia liikennemerkkejä, eivätkä tähyilisi liikaa teiden laidoille. Liikenneturvallisuus on meille tärkeintä, Ketola toteaa.

Ketolan mukaan ihmiset haluavat usein pystyttää mainoksensa liittymiin, joissa mainostamista vältellään erityisen paljon. Liittymissä mainokset eivät saisi varastaa huomiota ympäröivästä liikenteestä.

Kyltti ei myöskään saa rumentaa maisemaa.


Luvattomat mainokset poistetaan

Teiden varsille ilmestyviä uusia mainoksia valvotaan koko ajan. Tämän lisäksi määräajoin järjestetään mainosten inventointeja, joissa selvitetään kaikki alueen mainokset ja niiden luvallisuus.

Alueurakoitsija poistaa pienet, tiealueella sijaitsevat luvattomat kyltit saman tien. Isoista ja raskaasti rakennetuista mainoksista puolestaan annetaan ensin poistamiskehotus omistajalle, joka on yleensä myös mainoksen pystyttäjä. Jos mainosta ei ole määräaikaan mennessä poistettu, voidaan se poistaa paikalta omistajan kustannuksella.

-Jos omistaja hakee lupaa siistille, sopivassa paikassa olevalle mainokselle, emme ala sitä poistaa hakuprosessin aikana. Jos mainos ei kuitenkaan täytä vaatimuksia, täytyy se poistaa. (HäSa)