fbpx
Uutiset

Tietosuojavaltuutettu verottajan tulotietolinjauksesta: "Asia on viranomaisen käsittelyssä, ja me annamme lausunnon, jos sitä pyydetään"

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen pitää verohallinnon toimintaa tietosuojalainsäädäntöön liittyvänä kikkailuna. Verottaja jätti yli 230 henkilön tulotiedot pois tiedotusvälineille toimitetuista tulotiedoista.
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio sanoo, että verotietojen julkistamisesta mediassa kannattaa käydä keskustelua. Kuva: Silja Viitala
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio sanoo, että verotietojen julkistamisesta mediassa kannattaa käydä keskustelua. Kuva: Silja Viitala

Tietosuojavaltuutetun toimisto tiesi verohallinnon linjauksesta, jonka mukaan verottaja aikoo pyynnöstä poistaa tulotietoja medialle toimitetuista verolistauksista.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio sanoo, että asiaan ei otettu kantaa, koska verohallituksen ilmoituksessa ei ollut kysymys tietosuojavaltuutetun toimivaltaan kuuluvasta ennakkokuulemisasiasta.

Verohallinnon toiminnasta, jolla se jätti hakemuksesta yli 230 henkilön tulotiedot pois tiedotusvälineille toimitetuista tulotiedoista, on valitettu oikeuskanslerille.

– Asia on viranomaisen käsittelyssä, ja me annamme lausunnon, jos sitä pyydetään, sanoo Aarnio.

Verohallinto noudatti ensi kertaa linjausta, että yli 100 000 euroa ansio- ja pääomatuloja yhteensä saaneilla oli mahdollisuus estää tietojensa luovuttaminen medialle “henkilökohtaisen erityisen syyn” perusteella. Alle 100 000 euroa ansainneiden verotietoja verohallinto ei toimita suoraan medialle.

Professori: Kenen yksityisyyttä suojattiin, kun nimet tulivat julki?

Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen pitää verohallinnon toimintaa tietosuojalainsäädäntöön liittyvänä kikkailuna.

– En ymmärrä, kenen yksityisyyttä suojattiin, kun loppujen lopuksi nimet tulivat julki ja henkilöiden nimet jopa erikseen lueteltiin.

Muutoinkin verotusta koskevien tietojen julkisuutta sääntelevä lainsäädäntö kaipaisi remonttia. Sitä on vaatinut muun muassa eduskunnan perustuslakivaliokunta.

– Tilanne on nurinkurinen. Verotustietojen julkisuutta ja salassapitoa koskevan lain lähtökohta on, että verotustiedot ovat salassa pidettäviä. Vasta valmistuttuaan verotustiedot ovat julkisia. Kuitenkin viranomaisen asiakirjoja koskeva julkisuuslainsäädännön lähtökohta on, että viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, sanoo Voutilainen.

Tietosuojavaltuutettu: Tarvitaan keskustelu, onko enemmän haittaa kuin hyötyä

Tietosuojavaltuutetun mukaan verohallinnon linjauksessa on kyse viime kädessä oikeuksien punnitsemisesta: syrjäyttävätkö yhteiskunnalliset tiedonsaantitarpeet hakijan esittämät perustelut.

Aarnio arvelee, että nyt on syytä käydä laajempi keskustelu siitä, onko esimerkiksi henkilön turvallisuuteen liittyvien seikkojen vuoksi tarpeen rajoittaa rekisterinpitäjän tietojen luovuttamista medialle.

– On harkittava, onko sellaisia tilanteita, jossa tietojen luovuttaminen medialle aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä, Aarnio sanoo.

Nykyisellään verohallinto tekee medialle toimittamansa tulolistaukset palveluna. Aarnio arvelee, että verohallinnon nyt tekemän linjauksen vuoksi lainsäädäntöä joudutaan harkitsemaan.

EU:n tietosuoja-asetukseen perustuva käytäntö

EU:n tietosuoja-asetukseen sisältyy mahdollisuus vaatia rekisterinpitäjältä, että asianomaisen tietoja ei toimiteta medialle. Kyse on niin sanotusta vastustamisoikeudesta. Se koskee rekistereitä, joista ei säädetä lainsäädännöllä.

– Kun tällainen pyyntö on toimitettu, rekisterin pitäjä joutuu tekemään perusoikeuspunninnan: onko asianomaisen pyynnön perustelut linjassa yhteiskunnallisen tiedonsaantioikeuden kanssa, sanoo Aarnio.

Sen sijaan, jos kyse on lakiin säädetystä velvoitteesta, vastustamisoikeuden käyttöä on rajattu.

Menot