Uutiset

Tobinin vero olisi haitallinen kehitysmaille

Presidentti Tarja Halonen on ehdottanut kolmansien maiden auttamiseksi yleismaailmallista valuuttasiirtoveroa, jonka tuotto ohjattaisiin kehitysmaiden auttamiseen.

Vero on nimetty ”Tobinin veroksi” sitä ehdottaneen Nobel -palkitun taloustieteilijän James Tobinin mukaan.

Halosen mukaan asiantuntijat pitävät Tobinin veroa mahdollisena toteuttaa. Ilmeisesti Halosen asiantuntijoihin ei kuitenkaan kuulu itse James Tobin, joka on myöhemmin asettunut vastustamaan veroa, koska huomasi ettei sitä voi toteuttaa.

Käytännössä kaikkien maiden tulisi olla yksimielisiä veron käytöstä, muuten valuutanvaihto tapahtuisi niiden maiden kautta, jotka eivät ole mukana sopimuksessa. On kuitenkin suurempikin syy vastustaa veroa: se olisi haitallinen kehitysmaille.

Kun yritys investoisi toisen valuutan maahan, mm. investointeja eniten tarvitsevaan kehitysmaahan, tulisi investoinnista keinotekoisesti kalliimpi ja riskinoton kynnys nousisi. Vaikka Tobinin veroksi on esitetty alhaista, 0,05-0,25 prosentin tasoa, summa tulisi nousemaan moninkertaiseksi, koska investoinnit pitävät sisällään monia tapahtumia. Niihin sisältyy mm. tuottojen kotiuttaminen, investoinnin lisääminen, tuottojen lisääminen toisaalle samaan liiketoimintaan, komponenttien ostaminen ulkomailta ja niin edelleen. Kun jokaista maksutapahtumaa verotettaisiin nousisi yhteenlaskettu kustannus huimaksi. Tällöin yritysten olisi järkevää toimia vain omassa valuutassaan, omalla alueellaan.

Korot nousisivat kehitysmaissa ja rahasta olisi pulaa, pääoman puutteen takia. Kuten tiedämme, mikään länsimaa eikä Aasian ”taloustiikerit” ole nousseet nykyiselleen tasolleen ilman ulkomaisia investointeja historian aikana.

Jos kuitenkin katsomme, tarpeelliseksi lisätä julkista avustusta kehitysmaihin investointien ohella kannattaisi silloin harkita muunlaisia veroja, esim. ympäristöveroja. Tosin kehitysavussa tulisi myös tehostaa varojen käytön valvontaa.

Afrikka on saanut 1960-luvulta lähtien kehitysapua kuusi kertaa enemmän, kuin Eurooppa Marshall-apua toisen maailmansodan jälkeen.

Päivän lehti

2.7.2020