Uutiset

Toimia Huhtasaaren tutkinnon purkamiseksi ei käynnistetä — purku raskas oikeusprosessi

Jyväskylän yliopiston mukaan Laura Huhtasaaren opinnäytetyö loukkaa hyvää tieteellistä käytäntöä.
Laura Huhtasaari kommentoi Twitterissä, että pyrki tutkielmaa tehdessään noudattamaan annettuja ohjeita eikä tietoisesti tehnyt tahallista vilppiä

Jyväskylän yliopiston rehtorin Keijo Hämäläisen ratkaisussa todetaan, että Huhtasaaren menettelytavat ovat johtaneet tiedeyhteisöä harhaan. Toimia pidetään sekä luonteeltaan että mittaluokaltaan vakavina. Jos joku asianomaisista on tyytymätön nyt annettuun ratkaisuun, Tutkimuseettiseltä neuvottelukunnalta TENK:iltä tulee pyytää asiasta lausunto seuraavan kuuden kuukauden aikana.

TENK:in tietoon tulee vain yksi pro gradu- tai diplomityön vilppiepäily vuodessa, kertoo TENK:n pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof.

Lopputyö tutkitaan TENK:in oheistaman hyvän tieteellisen käytännön eli HTK-prosessin mukaan yliopistossa.

  • Itse tutkinnon purkaminen on tätä raskaampi oikeudellinen prosessi, Spoof sanoo.

Tutkintojen purkaminen on hyvin harvinaista ja vaatii muun muassa sitä, että tutkinnon myöntänyt yliopisto vie asian eteenpäin hallinto-oikeuteen.

Tutkintotodistus mahdollista perua hallintolain nojalla

Jyväskylän yliopiston viestintäpäällikkö Liisa Harjula ilmoittaa, että yliopisto ei tällä erää aio kommentoida Huhtasaaren gradua ja nyt julkistettua toisen esiselvityksen päätöstä.

Päätös Liitetään Huhtasaaren pro gradu -työn yhteyteen Jyväskylän yliopiston kirjastoon. Asiasta tehdään merkintä myös työn viitetietoihin kirjastotietokantaan.

Yliopisto ei aio käynnistää toimia Huhtasaaren tutkinnon perumiseksi, sillä asia on hallinnollisesti vanhentunut. Huhtasaaren gradu hyväksyttiin vuonna 2003.

Tutkintotodistus on mahdollista perua hallintolain käyttölain nojalla. Korkein hallinto-oikeus päätti vuonna 2016, että päätös tutkintotodistuksen antamisesta voidaan purkaa, jos asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen.

Tuolloin KHO purki Itä-Suomen yliopistoon neljä vuotta aiemmin tehdyn filosofian maisterintutkinnon sillä perusteella, että yliopisto ei tiennyt tutkintoa myöntäessään vakavasta tutkimusvilpistä.

Ensimmäinen esiselvitys tuotti toisen tuloksen

Jyväskylän yliopisto käynnisti ensimmäisen esiselvityksen Huhtasaaren pro gradusta tämän vuoden tammikuussa. Syynä tähän olivat julkisuudessa esitetyt väitteet plagioinnista.

Yliopiston rehtori antoi huhtikuussa päätöksen, jonka mukaan lopputyössä ei ole kaikilta osin noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä. Huhtasaaren toimia ei kuitenkaan tuolloin nähty luonteeltaan erityisen vakaviksi.

Yksityishenkilö teki toukokuussa Jyväskylän yliopistoon uuden ilmoituksen hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilystä. Hän viittasi ilmoituksessaan Yleisradion tekemään selvitykseen, jonka mukaan 30 prosenttia tutkielman sisällöstä on kopioitu toisesta pro gradu -tutkielmasta.

Esiselvityksen tehnyt professori Patrik Schein ilmoitti omassa vastineessaan, että Huhtasaaren tutkielman pohdintaluvussa 80 prosenttia on kopioitu muualta ilman asianmukaisia lähdemerkintöjä. Schein näki, että Huhtasaaren toimintatapa on vaarallisen lähellä tutkimusvilpiksi laskettavaa tulosten sepittämistä.

Omassa 21.8. antamassaan lausumassa Huhtasaari korostaa, että hänen tutkielmastaan on jo aiemmin tehty esiselvitys. Huhtasaari näkee, että uusi selvitys on käynnistetty valitusosoituksen sekä hallinto-oikeuden säännösten ja periaatteiden vastaiseksi.