fbpx
Uutiset

Toisenlainen kauhuskenaario

Nimimerkki Sähköasiakas (HäSa 8.9) maalasi kauhuskenaariota tulevasta talvesta, jolloin lämpötilan ollessa alle -25 astetta sähkö loppuisi Suomesta.

Syiksi sähkön loppumiseen kirjoittaja mainitsi esimerkiksi Pohjoismaiden heikon vesitilanteen, Forsmarkin ydinvoimalan ongelmista johtuneen ydinvoiman vajaatuotannon sekä vihreiden ja keskustan nihkeä suhtautuminen ydinvoimaan ja siitä johtuneen rakennuspäätöksen viivästymisennyt rakenteilla olevan Olkiluodon uuden reaktorin kanssa.

Omat energiapolitiikkaan liittyvät skenaarioni ulottuvat tulevaa talvea pidemmälle ja Suomen sähkövajeen sijasta koko maapallon tulevaisuuteen.

Ihmisen ahneus energiaa kohtaan on saavuttanut sen pisteen, että omaa voittoa tavoitellaan ympäristön kannalta kestämättömillä keinoilla tuhoten maapalloa näin vielä syntymättömiltä sukupolvilta. Väärät keinot energian tuottamiseen ovat yksi syy korkeisiin hiilidioksidipäästöihin ja siihen, että esimerkiksi Suomi on edelleen omalla toiminnallaan nopeuttamassa negatiivista ilmastonmuutosta.

Ympäristöongelmien ja päästöjen rajoittamiseksi ei täällä tuotettu tai tänne toimitettu ydinvoima ole kuitenkaan ratkaisu. Päästöjä vertailtaessa ydinvoima on esimerkiksi hiili- ja turvevoimaloita kivuttomampi, mutta uraanin etsintään ja ydinjätteen loppusijoittamiseen liittyy edelleen ongelmia, joihin kukaan ei ole kyennyt antamaan ympäristölle turvallista vaihtoehtoa.

Kuluneen kesän tapahtumat Ruotsin ydinvoimaloissa osoittivat myös sen, ettei lupauksista huolimatta ydinvoimaa ole saatu turvalliseksi ja siitä johtuvat ongelmat saattavat uusia Tshernobylin kaltaisen katastrofin vuodelta 1986.

Mielipiteessään Sähköasiakas pelotteli ajatuksella energian pakkosäännöstelystä sähkönsaannin turvaamiseksi.

Järkevä energiankäyttö on syytä aloittaa viimeistään nyt ja rajoitettu sähkönkulutus on osa tätä ratkaisua. Henkilökohtaisista eduista on tunnetusti vaikea luopua, mutta itsekeskeistä ajattelukulttuuria on syytä muuttaa jos tahdomme myös jälkeläistemme nauttivan puhtaasta ympäristöstä. Hillitympi kulutus on myös jatkuvasti nousevien sähkölaskujen pienentämiseksi yksinkertaisin vaihtoehto.

Kun eduskunta viimeksi hyväksyi ydinvoiman lisärakentamisen, puhuttiin silloin myös risupaketista, joka lupasi valtion panostavan myös ympäristölle uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen. Kehitys on kuitenkin ollut näkymätöntä ja suurten puolueiden kyvyttömyys ympäristölle turvallisemman energian kehittämiseksi pettymys.

Teollisuusyritysten ohjailemille puolueille on mahdoton ajatus panostaa uusiutuvan energian kehittämiseen lyhytnäköisen taloudellisen edun tavoittelun ajaessa sen edelle.

Jos puolueiden suhtautuminen uusiutuviin energiamuotoihin pysyy ennallaan, näyttävät tulevan talven ja sitä seuraavat vaalit sen, jatkaako Suomi ydinkatastrofin odottamista ja onko Suomi omalla energiapolitiikallaan nopeuttamassa ilmastonmuutosta tehden tulevaisuuden sääilmiöistä normaalia pakkastalvea kohtalokkaampia.

Paavo Raappana

Hämeenlinnan Vihreät ry:n varapuheenjohtaja

Menot