Uutiset

Topeno ja Sajaniemi ilman ryhmäperhepäiväkotia

Topenolle ja Sajaniemeen ei saada lähiaikoina toivottua lasten ryhmäperhepäivähoitoa.

Topenolla vanhemmat ovat halunneet koululle erillistä tilaa ryhmäperhepäivähoidolle, jossa perhepäivähoitaja voisi työskennellä. Remontti maksaisi kunnalle runsaat 20 000 euroa, jolloin tila saataisiin koulun yläkertaan.

Topenon 25 alle kouluikäisestä lapsesta puolet on joko esikoulussa ja iltapäivähoidossa tai päivähoidossa alueen perhepäivähoitajalla.

Sajaniemessä lasten vanhemmat odottavat lakkautettuun kouluun ryhmäperhepäiväkotia, jonka kunnostaminen kunnan laskelmien mukaan tulee maksamaan 35 000. Perusturvalautakunta on esittänyt, että päivähoitotarve kylällä hoidetaan perustamalla vuoden alusta määräaikainen perhepäivähoitajan toimi, muttei ryhmäperhepäiväkotia. Kunnanhallitus palaa asiaan talousarvion käsittelyn yhteydessä. (HäSa)

Päivän lehti

6.8.2020