Uutiset

Torin alusta ensisijainen paikka pysäköintilaitokselle

Pysäköintilaitoksen rakentaminen torin alle näyttää entistä todennäköisemmältä.

Hämeenlinnan keskustan pysäköinnistä tehdyn selvityksen mukaan torinalus on tutkituista paikoista saavutettavuudeltaan ja sijainniltaan keskeisin sekä sopivuudeltaan paras pari hiljattain avatulle Kaivoparkille.

Yhdyskuntalautakunta esittääkin kaupunginhallitukselle, että pysäköintilaitoksen ensisijainen sijaintivaihtoehto on torin alla. Lopullinen päätös pysäköintilaitoksen sijoituksesta voidaan kuitenkin tehdä vasta syksyllä, kun hankkeen rahoituskuviot ovat selvillä.

Konsulttifirma Sito oy:n selvityksen mukaan toinen realistinen vaihtoehto pysäköintilaitokselle olisi linja-autoasema, josta etäisyys kävelykadulle ja torille on kohtuullinen, mutta Sibeliuksenkadun mäen verran pitempi kuin toriparkista.

Pysäköintiselvityksessä todetaan, että Hämeenlinnan kokoisissa kaupungeissa hyväksyttävä kävelyetäisyys esimerkiksi pysäköinnistä kauppaan on noin 150 metriä, jonka taittaa kahdessa minuutissa.

Liian kaukana ei maksuhalukkuutta

Selvityksessä tutkittiin myös pysäköintihallin sijoittamista Paasikiventien alle sekä Etelärantaan. Paasikiventien alle rakentaminen rajautui vaihtoehdoista pois sekä toria ja linja-autoasemaa kauemman sijaintinsa että järven läheisyyden ja vedenpinnan korkeuden aiheuttamien hankaluuksien vuoksi.

Etelärannan pitkäaikaisen pysäköintialueen korvaava pysäköintilaitos taas korvaisi hyvin Vanhan kentän ilmaisen pitkäaikaispysäköinnin, mutta on konsultin arvion mukaan liian kaukana ydinkeskustasta.

– On epätodennäköistä, että nykyiset ilmaisen pysäköintialueen käyttäjät ovat valmiita näinkin reunamalla maksamaan pysäköinnistä. Etelärantaan ehdotetaankin mitoitettavaksi ainoastaan tätä aluetta palveleva maanpäällinen tai -alainen laitos, toteaa Siton projektipäällikkö Juha Mäkinen raportissaan.

Kadunvarsi vyöhykkeisiin

Hämeenlinnan kaupungin pysäköinnin kehittämisen tavoitteina ovat nykytilanteen selkiyttäminen, turhan liikenteen vähentäminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen.

Pääperiaate on, että pitempiaikainen työ- ja asumispysäköinti keskittyy pysäköintilaitoksiin ja kadunvarsi varataan asiointiliikenteelle.

Keskustan kadunvarsipysäköinti jaetaan suunnitelman mukaan kolmeen vyöhykkeeseen siten, että keskustan ydinkortteleissa Birger Jaarlin kadun ja Palokunnankadun välisellä alueella kadunvarsien maksullinen pysäköintiaika olisi alle 2 tuntia. Korttelin verran ulompana pysäköinti olisi niin ikään maksullista, mutta aikarajoitus olisi 2–4 tuntia.

Ruutukaavan reunamilla sijaitsevassa 3. vyöhykkeessä pysäköinti sen sijaan olisi ilmaista, mutta pysäköintikiekolla aikarajoitettua.

Kaupungin keskustan pysäköinnin kehittäminen liittyy kiinteästi koko keskustan liikennesuunnitelmaan, joka valmistuu konsulttityönä toukokuun aikana. Kokonaisuus etenee sen jälkeen kaupungin käsiteltäväksi ja päätettäväksi. (HäSa)