Uutiset

Toriparkin suunnittelu käynnistymässä

Torinaluspysäköinti on harppaamassa yhden askeleen eteenpäin Hämeenlinnassa.

Mikäli päättäjät siunaavat tilaajajohtaja Päivi Salorannan esityksen, toriparkkia varten perustetaan oma yhtiö, joka käynnistää suunnittelutyön pikaisesti.

Tavoitteena on, että hankkeen vaihtoehtoiset rakenteelliset vertailut, liikenneratkaisut, liittymät ja yhteydet toria ympäröiviin kiinteistöihin olisi selvitetty ensi elokuuhun mennessä. Näin ollen päätös toriparkista voitaisiin tehdä vielä ensi syksynä.

-Tavoitteena on, että saisimme tehtyä päätökset aika nopealla aikataululla ja löydettäisiin poliittinen tahto vielä tämän valtuustokauden aikana. Toivottavasti yhteinen sävel löytyy, kommentoi yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Timo Saviniemi (kok.).

Lautakunta käsittelee toriparkkiyhtiön perustamista ja suunnittelutyön käynnistämistä kokouksessaan ensi torstaina. Saviniemi ennustaa aiheen herättävän kokouksessa paljon keskustelua. Itse hän suhtautuu suunnitelmaan positiivisesti.

-Tämä on asia, joka meidän on saatava eteenpäin ajatellen koko kaupunkikeskustaa ja sen kiinteistöjen kehittämistä. Lisäksi toriparkki on ainoa tapa, jolla me saamme ulkopuolista rahoitusta keskustan pysäköintiongelman ratkaisuun, Saviniemi kertoo.

Lopullisesti toriparkkiyhtiön perustamisesta päättää kaupunginhallitus.


Pysäköintiyhtiö pääosakkaaksi

Toriparkki on tarkoitus rahoittaa kaupungin ja keskustan kiinteistöjen yhteisvoimin.

Alustavan kustannusarvion mukaan 700-paikkaisen pysäköintilaitoksen hinnaksi tulisi 25 miljoonaa euroa. Rahoitus hoidettaisiin esimerkiksi perustettavan yhtiön osakkaiden antamasta pääomalainasta ja yhtiön ottamasta, mutta kaupungin takaamasta lainasta.

Ensimmäisen suunnitteluvaiheen hinnaksi on arvioitu noin 300 000 – 350 000 euroa.

Toriparkkiyhtiö muodostettaisiin siten, että siinä olisivat osakkaina kaupungin omistama Hämeenlinnan Pysäköinti Oy sekä torin seudun ja muun ydinkeskustan kiinteistöjä. Hämeenlinnan Pysäköinti OY:n osuus perustettavan yhtiön osakepääomasta olisi 200 000 euroa, mikä vastaa noin kahta kolmasosaa yhtiön pääomasta.

Tämän vuoksi Saloranta esittää yhdyskuntalautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n pääoman korottamista 200 000 eurolla.


Omistus paikkojen mukaan

Hämeenlinnassa tehtiin jo 1980-luvun lopussa alustava selvitys torinaluspysäköinnistä, jolloin alueelle arvioitiin mahtuvan noin 500 autopaikkaa. Nyt tavoitellaan tätä suurempaa pysäköintilaitosta.

-Mikäli rakentamiseen päädytään, tulee paikkamääräksi pyrkiä saamaan 700 -1000 autopaikkaa riittävän tarjonnan ja kustannusten hallinnan saavuttamiseksi, toteaa Päivi Saloranta.

700-paikkainen toriparkki maksaisi autopaikkaa kohti noin 35 700 euroa.

Mikäli toriparkki rakennetaan, toriparkkiyhtiö pääomitetaan silloin uudelleen. Omistajien omistusosuudet ja pääomasijoitukset määräytyvät sen mukaan, kuinka suuren osan osakkaiden velvoiteautopaikat muodostavat pysäköintiyhtiön kaikista autopaikoista.

-Realistisilla käyttöasteilla ja kohtuullisella kausipysäköintipaikkojen määrän myynnillä arvioitu vieras pääoma tulee poismaksetuksi ja oma pääoma palautuu nimellisarvoisesti alle 20 vuodessa, Saloranta toteaa esityksessään. (HäSa)