Kolumnit Uutiset

Trendi on nyt ennaltaehkäistä, mutta mitä se tarkoittaa?

Työterveyshuollossa avainsana on ennaltaehkäisy.

Se johtuu siitä, että työterveyslain uusi asetus edellyttää tiiviimpää yhteistyötä työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon välillä.

Kela korvaakin ehkäisevästä toiminnasta työnantajalle 60 prosenttia. Sairaanhoidosta työnantajalle korvataan puolet. Työnantajalle on edullisempaa ennaltaehkäistä kuin hoitaa sairasta työntekijää.

Mitä sitten ennaltaehkäisy tarkoittaa?

Ainakin se kuulostaa tarjouskilpailun papereissa hyvältä. Tulee heti mielikuva, että työntekijän mahdollisiin ongelmiin puututaan varhaisessa vaiheessa ja hyvinvoivat työntekijät voivat tulevaisuudessa entistä paremmin.

Käytännössä se voisi tarkoittaa vaikkapa sitä, että sairauspoissaoloja on vähemmän, kun ongelmat hoidetaan ennalta. Kalliit sairauslomat jäävät väliin. Kuulostaa hyvältä työnantajan, mutta myös työntekijän mielestä. Kuka nyt mielellään sairastaa? Ei kukaan.

Kysymys kuuluu, kuinka työnantaja ja työterveys tavoittavat terveet työntekijänsä ja ennaltaehkäisevät mahdollisia sairauksia?

Käytännössä terveystarkastus on ainoa väylä puuttua asioihin. Siellä voi neuvoa ja puuttua tavalla tai toisella orastaviin ongelmiin. Kuinka tehokasta se on, kun terveystarkastus tehdään harvakseltaan 5–10 vuoden välein? Kuinka hyvin työterveyshoitaja oikeasti saa siinä kiinni työntekijän mahdollisista terveysongelmista? Ei juuri mitenkään.

Käytännössä ennaltaehkäisy tarkoittaa sitä, että työnantaja järjestää esimerkiksi työterveyspsykologin luennon: Kuinka hallitset stressiä. Luennolle voivat osallistua halukkaat. Saman päivän aikana pitää kuitenkin tehdä samat työt kuin muutenkin.

Toinen tapa on järjestää työpaikalle ylläpitävää toimintaa esimerkiksi selkä- tai niskajumppaa kymmenen kertaa syksyn aikana. Se on hyvä, mutta siihen osallistuu vain kourallinen ihmisiä. Muut eivät töiltään jouda, halua tai heidät on peloteltu olemaan osallistumatta, sillä siihen suttaantuu kallista työaikaa.

Aina joku jää ennaltaehkäisyn ulkopuolelle tai sitten jo sairastaa. Miten heille käy, kun puhutaan vain ennaltaehkäisystä?

Samaan aikaan työelämässä paineet ovat entistä kovemmat. Kiire on kova työpaikalla kuin työpaikalla ja kvartaalitalous hengittää niskassa.

Ennaltaehkäisy on trendi joka paikassa.

Se on myyntistrategian sana, joka pitää olla, sillä siitä puhutaan ja ennaltaehkäisyn nimeen vannotaan.

Usein se jää silti vain sanahelinäksi. Teot jäävät rahapulassa puolitiehen, jos siihenkään.

Hyvä esimerkki on lastensuojelu. Siellä ennaltaehkäisystä on puhuttu vuosikausia. Jostain syystä vain kuntien rahat ovat tiukalla, eikä ennaltaehkäisyyn riitä rahaa niin paljon kuin pitäisi. Käyköhän työpaikoilla samalla tavalla?

Päivän lehti

1.6.2020