Kolumnit Uutiset

Tulokkaat ovat pian täällä

Muutaman vuoden kuluessa Kanta-Hämeen pesimälinnustoon saattaa liittyä pari isokokoista tulokaslajia. Kaikki eivät välttämättä ota niitä vastaan riemusta kiljuen, mutta tiedetäänpä ainakin olla valmiina.

Valkoposkihanhen ja merimetson leviämistä sisämaahan on ounasteltu jo pitkään, sillä kummankin lajin kannat ovat viime vuosina runsastuneet merkittävästi.

Pelkästään pääkaupunkiseudulla asustaa tuoreimpien tietojen mukaan jo noin 6 000 valkoposkihanhea, merimetsoja puolestaan pesii Suomenlahden ja Pohjanlahden rannoilla yli 20 000 paria.

Kumpaakin lajia tavataan myös Kanta-Hämeessä säännöllisesti. Varsinkin syysmuutolla nähdään joskus jopa kymmeniätuhansia Venäjältä Pohjanmerelle matkaavia valkoposkihanhia.

Merimetsojen määrät ovat paljon pienempiä, korkeintaan muutamia kymmeniä, mutta tänäkin kesänä niistä on tehty useita havaintoja monin paikoin. Esimerkiksi Hämeenlinnan Hattelmalanjärvellä on puolentusinaa lintua viihtynyt jo muutaman päivän.

Pesimään nämä lajit eivät ainakaan tiettävästi ole täällä vielä ryhtyneet. Sen sijaan esimerkiksi Lahden seudulla on jo muutamia pesiviä valkoposkihanhia, ja sama saattaa olla täälläkin edessä kenties jo ensi vuonna.

Merimetso voi tulla pian perässä sisämaan suurille järville. Ensimmäiset yhdyskunnat saattavat asettua esimerkiksi Päijänteelle, josta onkin lyhyt matka Vanajanselälle.

Ajatus suurista hanhiparvista herättää varmasti ristiriitaisia tunteita. Monet pelkäävät niiden valtaavan puistot ja uimarannat, kuten onkin jo käynyt pääkaupunkiseudulla. Merimetsojen puolestaan uskotaan vievän kalat vedestä ja paskovan pesimäluodot valkoisiksi.

Kumpikin laji on kuitenkin luonnonsuojelulailla rauhoitettu, eikä luonnollisella tavalla leviävien tulokkaiden kannankehitykseen ole mitään syytä puuttua. Ne eivät suinkaan ole haitallisia vieraslajeja toisin kuin on joskus väitetty.

Valkoposkihanhi on lisäksi lintudirektiivin ykkösliitteen laji, minkä vuoksi sen suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota kaikissa EU-maissa.

Valkoposkihanhi muuten sekoitetaan varsin yleisesti samannäköisen, mutta isomman kanadanhanhen kanssa. Viimeksi näin kävi torstai-iltana Kympin uutisille, jossa kerrottiin pääkaupunkiseudun valkoposkihanhien määrän kasvusta. Likimain kaikki kuvissa taapertaneet linnut olivat kuitenkin kanadanhanhia.

Päivän lehti

7.4.2020