Uutiset

Tulopolitiikassa arvioinnin aika

Riittääkö kilpailukyky pitämään maassa kasvuhaluisia yrityksiä?

Keskitetyn tuloratkaisun ulkopuolelle joulukuussa jääneet liitot ovat saamassa käyntiin työehtosopimusneuvottelunsa. Tammikuun alkupäiviin mennessä oli kaikista palkansaajista 89 prosenttia tupon piirissä. Omista tupon ulkopuolisista sopimuksistaan neuvottelevat muiden muassa Rakennusliitto, Erityisalojen toimihenkilöiden Erto, Paperiliitto, AKT:n ahtaajat ja Suomen Journalistiliiton lehtitoimittajat.

Tupo on sekä kattava, maltillinen että historiallisen pitkäaikainen, 2,5-vuotinen.

Keskitettyjen tulosopimusten pitkä kausi on Suomessa ollut erittäin tuloksekas. Palkansaajien reaaliansiot ovat kehittyneet suotuisasti ja samalla inflaatio on säilynyt alhaisena. Maltilliset sopimukset tuovat työmarkkinoille ennustettavuutta ja takaavat myös työrauhan liittokohtaisia sopimuksia paremmin.

Neuvotteluissa löytyi lopulta myös jonkin aikaa kadoksissa ollut konsensus eli yhteinen tahto päästä rakentavaan lopputulokseen.

Matti Vanhasen (kesk.) hallitus voi olla neuvottelujen lopputulokseen tyytyväinen. Lisäksi hallitus pääsi vähällä. Sen ei tarvinnut paljonkaan muistuttaa edes siitä, että veronkevennysten edellytyksenä oli kattava tupo. Veronalennukset olivat laihoja, mutta ilmeisen tarpeellisia porkkanoita tupoon pääsemiseksi.

Kun tupo on juuri kiertänyt liittokierroksensa ja syksyiset kannanototkin ovat vielä hyvässä muistissa, on aika arvioida tulopolitiikan kokonaisuutta.

Työmarkkinoiden pohja on paalutettu seuraaviksi 2,5 vuodeksi, mutta miten siitä eteenpäin?

Paikallisesta sopimisesta on puhuttu vuosia, mutta kovin paljon ei käytännössä ole saatu aikaan sen edistämiseksi. Evästyksiä ja pelisääntöjä kuitenkin kaivataan niin työnantaja- kuin työntekijäpuolellakin.

Työntekijäjärjestöjen valistuneessa johdossa tiedetään hyvin, että maailmantalouden muutokset, etenkin globalisaatio Kiina-ilmiöineen, koskettavat väistämättä Suomea ja täkäläisiä työmarkkinoita.

Riittääkö kilpailukyky pitämään maassa kasvuhaluisia yrityksiä ja vetämään niitä tänne riittävästi myös ulkomailta? Investointien vähäisyys on vakava ongelma, johon on etsittävä keinoja laajalla rintamalla.

Työnantajat väläyttivät lokakuussa tiukkaa linjaa ilmoittamatta, ettei keskitettyyn tulosopimukseen ole edellytyksiä. Puheet palkanalennuksista jäivät kuitenkin ilmaan, koska ay-liikkeen korvat ovat vielä niille kuuroja.

Työntekijäpuoli osoitti yliherkkyyttä reagoidessaan rajusti EK:n ehdotukseen, jonka mukaan työtaisteluiden pelisääntöjä pitäisi uudistaa. Ilmeisesti ay-liike pitää lakkoasetta yhä niin pyhänä, ettei sen käyttämisestä saisi edes keskustella.

Päivän lehti

9.7.2020