Uutiset

Tunnustusta Kaurialan lukion kansainvälisyyskasvatukselle

Kaurialan lukion nuorten kansainvälisyyskasvatus on saanut Hämeenlinnan Seudun Osuuspankin vuoden 2011 Toimeliaisuuspalkinnon. Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa.

– Hienoa, kansainvälisyyshankkeita on parhaillaankin lukiossamme meneillään toistakymmentä, tiivistää Kaurialan lukion rehtori Tuomo Iltanen.

Kaurialan lukion kansainvälisyyskasvatukseen kuuluvat kerhot, vaihto-opiskelijat, vaihto-opettajat ja erilaiset projektit.

Ulkomaille suuntautuneita projekteja lukiolla oli viime lukuvuotena kaksitoista.

– Palkintosummalla saamme esimerkiksi pienennettyä projekteihin kuuluvien matkojen kustannusten omavastuuosuuksia. Tämä mahdollistaa entistä useamman opiskelijan osallistumisen, rehtori Tuomo Iltanen kertoo.

Toimeliaisuuspalkinto on Hämeenlinnan Seudun Osuuspankin tapa palkita erityistä aktiivisuutta. Osuuspankki kiittää palkitsemisperusteissaan Kaurialan lukion vahvaa tapaa toimia.

– Lukion kasvatustehtävä toimii vahvasti seutukuntamme elinvoimaisuuden puolesta, perustelee Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Matti Niemelä palkintoa.

– Lukion kansainvälisyyskasvatuksella luodaan oppilaille varmuutta selvitä tulevaisuudesta. Heidän maailmankuvaansa laajennetaan ja käytännön kautta opitaan ruohonjuuritason suvaitsevaisuutta, tarkentaa Niemelä.

Kaurialan lukiolla oli viime lukuvuoden aikana erilaisia yhteyksiä jopa 10 maan kanssa.

– Kansainvälinen yhteistyö hyödyntää nyt ja tulevaisuudessakin Hämeenlinnan seudun elinvoimaisuutta, Niemelä kiittää.

Palkinto jaettiin nyt viidettä kertaa. Palkinto perustettiin vuonna 2007, kun Hämeenlinnan Seudun Osuuskassan perustamisesta tuli kuluneeksi 70 vuotta. Palkinnon saajasta päättää pankin hallitus ilman hakemusta. (HäSa)