Uutiset

Tuore selvitys on herätys työnantajille: Rahalla palkitseminen motivoi eniten työntekijöitä

Rahalla palkitseminen on tärkein työntekijöitä motivoiva tekijä. Toiseksi tärkein on työn mielekkyys. Vastaukset ilmenevät palkitsemiseen paneutuneen yrityksen, Mandatum Lifen teettämästä palkitsemistutkimuksesta.
Palkitseminen herättää positiivisia tunteita, kun se on reilua ja läpinäkyvää, sanoo Mandatum Lifen palkitsemispalveluiden johtaja Kiisa Hulkko-Nyman. Kuva: Joel Maisalmi / arkisto
Palkitseminen herättää positiivisia tunteita, kun se on reilua ja läpinäkyvää, sanoo Mandatum Lifen palkitsemispalveluiden johtaja Kiisa Hulkko-Nyman. Kuva: Joel Maisalmi / arkisto

Rahalla palkitseminen on joko tärkein tai toiseksi tärkein hyviin suorituksiin motivoiva tekijä. Näin vastasi 61 prosenttia Palkitseminen Suomessa 2020 -tutkimukseen vastanneista työntekijöistä. Työn mielekkyyden valitsi 51 prosenttia vastaajista joko tärkeimmäksi tai toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi.

Sampo-konserniin kuuluva Mandatum Life julkisti tiistaiaamuna teettämänsä Palkitseminen Suomessa 2020 -tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksessa kysyttiin yli tuhannelta työntekijältä ja 300 yrityspäättäjältä, mikä suomalaista työntekijää motivoi ja toimivatko palkitsemisjärjestelmät.

Mandatum Lifen palkitsemispalveluiden johtaja Kiisa Hulkko-Nyman hieman yllättyi, miten voimakkaasti rahallinen palkitseminen nousi esiin tutkimuksessa.

– Rahalla on vahva symbolinen arvo, se on työntekijälle selkeä viesti onnistumisesta ja arvostamisesta. Rahalla voi myös tehdä asioita, mitä ei pidä väheksyä lainkaan, Hulkko-Nyman sanoo.

Tutkimuksesta ilmenee, että työntekijät arvostavat kaikkia rahallisia palkitsemisjärjestelmiä enemmän kuin työnantajat ovat arvioineet.

– Ero on huomattava siinä, miten työntekijät ja työnantajat arvioivat motivoivia tekijöitä.

Käytetyin palkitsemistapa Suomessa on tulospalkkaus ja toiseksi käytetyin kerta- tai pikapalkitseminen. Harvinaisempia ovat henkilöstörahastot tai osakepalkitsemiset.

Hulkko-Nyman pitää tutkimuksen tuloksia hyvänä herätyksenä työantajille siitä, mitä työntekijät pitävät motivaatiotekijöinä.

Yksilön tai tiimin palkitseminen parasta

Palkitseminen onnistuu parhaiten, kun henkilöstö pystyy vaikuttamaan oman palkitsemisensa toteuttamiseen ja esimiehet on valmennettu palkitsemiseen ja sen viestimiseen.

Kaikkein eniten vastaajia motivoi palkitseminen, jossa mittarit ovat ryhmä- tai henkilötasolla. Yritys- tai yksikkötason palkitseminen on haastavampaa.

Hulkko-Nyman korostaa, että kun onnistumisen mittaaminen on kaukana henkilöstä, niin se vaatii hyvää viestintää, jotta motivaatio kasvaa.

– Mitä kauempana mittarit ovat henkilöstä, sitä enemmän pitää työskennellä palkitsemisen viestinnän kanssa, jotta esimiehet osaavat viedä käytännön keskusteluun sen, miten kunkin työ vaikuttaa ison tason onnistumiseen.

Kolmannes työntekijöistä ottaisi riskiä

Hulkko-Nyman pitää tutkimuksessa yllättävänä myös sitä, että suomalaisista työntekijöistä 36 prosenttia olisi valmiita pienempään peruspalkkaan, jos tulospalkkioiden avulla olisi mahdollista päästä aiempaa suurempaan kokonaisansioon.

– Tulos toistuu kaikkien tuloluokkien läpi.

Tämä merkitsee tutkimuksen mukaan sitä, että työntekijät luottavat omiin kykyihinsä ja toisaalta työnantajan reiluuteen.

Palkitseminen Suomessa 2020-tutkimus

Mandatum Life teetti tutkimuksen, jossa kartoitettiin yritysten käytössä olevia palkitsemisen järjestelmiä ja työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä järjestelmien tehokkuudesta ja motivoivuudesta.

Tutkimukseen vastasi 302 työnantajan edustajaa ja 1007 työntekijää suomalaisista yrityksistä.

Työntekijäpuolen vastaajien pääosan (56 prosenttia) toimenkuva oli työntekijä. Toiseksi eniten vastaajissa oli toimihenkilöitä ja asiantuntijoita (25 prosenttia).

Työntekijöitä edustavista vastaajista 28 prosentin vuosiansiot olivat 15 000 – 30 000 euroa ja 32 prosentin vuosiansiot olivat 30 000 – 60 000 euroa.

Tutkimuksen toteutti joulukuun 2019 ja tammikuun 2020 aikana Innolink Research.

Tutkimuksen teettäjä Mandatum Life kuuluu Sampo-konserniin. Yhtiö on paneutunut palkitsemiseen Suomessa.

Menot