Uutiset

Turkis - ekotuote?

Torstaina 22. helmikuuta ilmestyneessä Ideapark-lehdessä oli Paula Toukosen kirjoitus koskien turkiksia ja turkissomisteisia tuotteita myyvää liikettä, Designers’ Gallerya. Lehtiartikkelia varten oli haastateltu myyjänä liikkeessä toimivaa suunnittelija Tarja Niskasta. Artikkeliissa väitettiin, että aito turkis olisi muka ekologinen ja maatuu nopeasti. Väittämä on virheellinen.

Kuluttaja-asiamies on jo vuonna 1993 kieltänyt turkisten mainostamisen ympäristöystävällisenä tuotteena. Täten itse asiassa koko artikkelin aihe pohjautui täysin virheelliselle väittämälle.

Aidon turkiksen pitoa puolustellaan usein sillä, että tekoturkishan on valmistettu uusiutumattomista luonnonvaroista kuten öljystä ja on täten siis hyvin epäekologinen. Verrattuna kuitenkin tähän yrittäjän mainitsemaan luonnonturkikseen, on sen tuottama haitta ympäristölle huomattavasti suurempi ja käytetty öljymäärä tekoturkikseen verrattuna moninkertainen. Onkin laskettu että tekoturkiksen niin kutsuttu ekologinen selkäreppu (eli kilomäärä luonnonvaroja, jonka tuote on koko elinkaarensa aikana kuluttanut) on pienempi kuin eläimestä peräisin olevan turkiksen.

Monet luulevat, että se turkki jonka eläin kantaa, on sama kuin minkä ihminen päällensä pukee. Turkki joudutaan kuitenkin käsittelemään ja värjäämään hyvinkin voimakkaasti monilla eri kemikaaleilla, jotta se olisi ihmisen päälle soveltuva.

Tarja Niskasen mainitsemaa nopeasti maatuvaa turkista ei ole olemassakaan. Yhdysvalloissa luokitellaan poltetusta turkista jäävä tuhka ongelmajätteeksi. Siis mistään ”ekotuotteesta” ja uusiutuvasta luonnonvarasta ei voida puhua. Muitakin ympäristön kannalta tärkeitä epäkohtia löytyy.

Turkiseläinten kasvattaminen aiheuttaa huomattavia ympäristöhaittoja. Eläinten virtsa ja lanta aiheuttavat typpi-, fosfori- ja ammoniakkipäästöjä, jotka maaperän kautta päätyvät vesistöihin, ammoniakki taas ilmaan. Vesistöt rehevöityvät ja ammoniakin takia metsät vaurioituvat. Polttoaine- ja muuta energian kulutusta syntyy myös.

Rehu tuodaan turkistarhoille rehusekoittamoilta ja ruoka jaetaan eläimille trukeilla. Myös nahkojen muokkaus ja kuivaus, sekä niiden kuljettaminen turkishuutokauppoihin ja niistä edelleen liikkeisiin ja ostajille aiheuttaa energian kulutusta.

Tekoturkikseen verrattuna pelkkä rehun kuljetuksista aiheutuva energiankulutus on moninkertainen. Tämän tiedon ei kuitenkaan pidä kannustaa ostamaan tekoturkistakaan, vaikka sen pitäminen päällä ei olekaan aiheuttanut kärsimystä kenellekään. Nykypäivän ihminen kun on keksinyt paljon korvaavia vaihtoehtoja, jotka ekologisuutensa ja muiden eettisten arvojensa kannalta peittoaa niin aidot kuin tekoturkiksetkin.

Riina Pohjonen

Hämeenlinna

Päivän lehti

4.12.2020

Fingerpori

comic