Uutiset

Turku maksaa palkan johtavalle poliitikolle

Turun kaupunginhallituksen puheenjohtajasta tulee päätoiminen johtava luottamusmies. Maan ensimmäiseksi täyttä palkkaa saavaksi kunnallispoliitikoksi nousee kokoomuksen Aleksi Randell. Hän saa toimestaan 4 500 euron kuukausipalkan. Hänen ensimmäinen tehtävänsä on neuvotella koko vaalikautta koskeva hallitussopimus muiden poliittisten ryhmien, ensisijassa Turun toisen valtapuolueen sosiaalidemokraattien kanssa.

Hallitussopimukset ja -ohjelmat ovat niin ikään uutta suomalaisessa kunnallispolitiikassa.

Jo vuosia Suomessa on puhuttu niin sanotusta pormestarimallista, kuntien poliittisesta johtajasta rinnan virkamiesjohdon kanssa. Rohkeutta merkittävään uudistukseen ei kuitenkaan ole toistaiseksi riittänyt. Muun muassa Tampereella suunnitelmat pormestarimalliin siirtymiseksi olivat jo pitkällä, mutta ratkaisevat päätökset ovat toistaiseksi viipyneet.

Suomalainen kunnallisdemokratia perustuu äänestäjien, kuntalaisten valitsemiin valtuustoihin ja niiden nimeämiin luottamuselimiin. Virkamiehet valmistelevat ja esittelevät asiat, päätöksenteko on luottamuselinten vastuulla. Näin periaatteessa, mutta vuosien mittaan valtaa on siirtynyt yhä suuremmissa asioissa virkamiehille. Valtuuston rooli on hämärtynyt ja osa rivivaltuutetuista kokee itsensä kumileimasimeksi, joka vain hyväksyy toisaalla tehdyt ratkaisut. Monet valtuutetut kokevat itsensä vallattomiksi.

Palkatun kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja ylimmän virkamiesjohdon tehtävä- ja vastuujako hakee Turussa vielä uomiaan. Rajanveto kannattaa kuitenkin tehdä huolellisesti, törmäyskurssille ajaudutaan perin helposti.

Päätoimisen hallituksen puheenjohtajan kausi on enintään valtuustokauden, neljän vuoden mittainen. Virkamiehet sen sijaan on valittu tehtäviinsä pääosin pysyvästi. Määräaikaisuus tuo myötään tiettyä dynamiikka, uudelleenvalinta riippuu työn tuloksista, mutta myös poliittisesta yhteistyökyvystä.

Turun ratkaisussa on tunnustettu se tosiasia, että suurten kaupunkien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajuudet vaativat huomattavan suuren työpanoksen. Päätyöhön jää kovin vähän aikaa, mikäli luottamustointa hoidetaan kunnolla. Vaikka laki sallii työajan käyttämisen luottamustehtävien hoitoon, tilanne ei läheskään jokaisessa työpaikassa ole ongelmaton.

Löysät on karsittu pois, aniharvalta työpaikalta on helppo irrottautua lähes päivittäin yhteiskunnallisiin tehtäviin.
Turun malli istuu suuriin, ehkä myös keskisuuriin kaupunkeihin. Pieniin kuntiin se tuskin koskaan juurtuu. Se ei ole tarpeenkaan, sillä muutaman tuhannen asukkaan yhteisöissä ei ole täysipäiväistä tekemistä palkatulle kunnallispoliitikolle.

Monen kunnan taloudellinen tilanne ei ole niin vahva, että uusiin henkilöstökustannuksiin oltaisiin kovin helposti sitoutumassa.

Päivän lehti

7.8.2020