Kolumnit Uutiset

Turkulaisjätteen polttaminen kismittää Virossa

Virossa on viime aikoina kohistu Turun seudun jätteiden polttamisesta Tallinnan itäpuolella sijaitsevassa Irun uudessa jätteenpolttolaitoksessa. Virolaisia kuluttajia kismittää se, että he joutuvat sähkölaskua maksaessaan tukemaan ulkomailta tuotavan jätteen polttoa.

Jokaiseen Virossa maksettavaan sähkölaskuun sisältyy kymmenen prosentin lisämaksu, joka käytetään uusiutuvan energian tukemiseen. Jäte luokitellaan Virossa suurelta osin uusiutuvaksi energiaksi.

Kansalaisten epätietoisuutta lisää se, että Irun voimalan omistaja Eesti Energia ei ole kertonut, paljonko se tienaa ulkomaisen energian polttamisesta. Irussa poltetaan myös Britanniasta tuotavaa jätettä.

Irun jätevoimala täyttää EU:n jätteenpolttodirektiivin vaatimukset. Se tuottaa vuodessa noin 136 gigawattituntia sähköä ja lisäksi kaukolämpöä Tallinnan ja Maardun alueille.

Voimala on siksi suuri, ettei sille virolainen jäte yksin riitä. Eesti Energia haistoi suuressa voimalassa hyvän bisnesmahdollisuuden.

Muoviin käärittyjen jätepaalien kuljetus on käynnistynyt rekoilla ja laivoilla. Aluksi Iruun viedään 10 000 tonnin jäte-erä, joka riittää laitoksen polttoaineeksi noin kahden viikon ajaksi. Suomen Ympäristökeskus on myöntänyt luvan myös 24 000 tonnin jäte-erälle.

Turun seudun Jätehuolto oy:n toimitusjohtajan Jukka Heikkilän mukaan kotimaasta ei löytynyt kilpailukykyistä ratkaisua varastoon paalatun jätteen hyödyntämiselle, joten Suomen Ympäristökeskukselta haettiin vientilupaa jätteen energiahyötykäyttöön Virossa.

Turun seudun jätettä viedään ulkomaille poltettavaksi, vaikka Turussa on toimiva Orikedon jätteenpolttolaitos. Laitosta on uusittu, jotta se täyttäisi kiristyvät ympäristövaatimukset. Tästä huolimatta laitoksen ympäristölupaa Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä ei enää jatkettu, vaan sen toiminta päättyy ensi vuoden lopussa.

Orikedon jätteenpolttolaitoksessa on vuosittain poltettu noin 50 000 tonnia jätettä, joka kattaa noin viisi prosenttia Turun kaukolämmön tarpeesta.

Turun seudulla selvitetään uuden jätteenpolttolaitoksen rakentamista, mutta sen valmistumiseen menee vielä vuosia.

– Suomessa ei vielä ole riittävästi kapasiteettia yhdyskuntajätteen energiahyötykäytölle. Jätteen vienti naapurimaihin ei kuitenkaan ole pitkäaikaisratkaisu, muun muassa siksi, että vientilupien saaminen on mahdollista vain vuodeksi kerrallaan, Heikkilä sanoo yhtiön tiedotteessa.

Vihreiden yllytyksestä Suomi on ollut jätteenpolton kehitysmaa, jossa vannottiin kierrätyksen nimiin.

Orikedon jätteenpolttolaitos oli pitkään ainoa jätteenpolttolaitos Suomessa. Sen lisäksi Suomessa on neljä muuta nykyaikaista jätteenpolttolaitosta, yksi on rakenteilla ja kolme suunnitteilla.

Jätteenpolttolaitoksia tarvitaan, koska eloperäisen jätteen kippaaminen kaatopaikoille käytännössä kielletään vuoden 2016 alussa.