Uutiset

Turpeesta luopuminen ei ole taloudellisesti järkevää

Turpeen polttamista Vanajan voimalaitoksessa ei ole mieltä lopettaa, katsoo Vattenfall Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Markus Alholm.

Alholmin mukaan turve on tärkeä tukipolttoaine puuta poltettaessa. Turve parantaa polttoprosessia sekä vähentää kattiloiden huoltotarvetta ja näin myös kustannuksia.

Vanajan voimalaitoksen energiasta noin 20 prosenttia tuotetaan turpeella. Biopolttoaineen osuus on 40 ja maakaasun osuus niin ikään 40 prosenttia.

– Teknisesti olisi mahdollista tuottaa kaikki energia biopolttoaineilla, mutta se ei ole taloudellisesti järkevää. Turpeen käytöstä luopuminen olisi vakavaa harkitsemattomuutta, sillä Suomen turvevarallisuus on verrattavissa Norjan öljyvaroihin, Alholm painottaa.

Hän viittaa keväällä valmistuneeseen kansalliseen suo- ja turvestrategiaan, jossa turpeen energiakäytölle linjattiin kohtuullisen suotuisat tulevaisuudennäkymät.

Täysin eri linjoilla on ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.), jonka mielestä turpeen energiakäytöstä on parissa vuosikymmenessä luovuttava kokonaan korkeiden
kasvihuonepäästöjen takia. Hän myös kiristäisi turve-energian verotusta.

Kivihiili korvaisi turpeen
Mikäli turvetta lähdettäisiin ajamaan alas Niinistön esittämässä aikataulussa, merkitsisi se Energiateollisuus-yhdistyksen toimitusjohtajan Juha Naukkarisen mukaan sitä, että turvetta ryhdyttäisiin korvaamaan kivihiilellä.

– Kaikkia kattiloita ei tuossa ajassa ehdittäisi eikä niitä edes taloudellisesti kannattaisi vaihtaa pelkästään puupolttoisiksi kattiloiksi.

– Viime vuosina useiden voimalaitosten vanhoja kattiloita on vaihdettu monipolttoainekattiloihin, joihin turve soveltuu hyvin neutraloidessaan sivupolttoaineena käytettävän puun maa-alkaleita. Siirtyminen turpeen ja puun yhteiskäytöstä pelkästään puun käyttöön kohtaisi myös energiapuun saatavuusongelmia.

Suomen energiankulutuksesta noin 70 prosenttia on tuontienergiaa. Siksi Naukkarisen mukaan on tärkeää, että pidämme kiinni kotimaisista polttoaineista, jotka parantavat huolto- ja omavaraisuuttamme.

– Kannattaako Suomen nyt rapauttaa omavaraisuutta ja myös puuenergian käyttömahdollisuuksia tukeva turpeenkäyttö, ainakaan niin pitkään aikaan kun käytämme vielä merkittävässä määrin ulkomailta tuotavia fossiilisia polttoaineita, Naukkarinen kysyi Oulussa viime tiistaina järjestetyssä energiatapaamisessa.

Naukkarisen mukaan turpeen käyttö lämmitysvoimalaitosten polttoaineena on Suomessa niin merkittävä, että sen saatavuus olisi turvattava pitkälle tulevaisuuteen. (HäSa)