Uutiset

Turvallisemmat kemikaalit paperiteollisuudenkin etu

Kollegamme Eija-Riitta Korhola (kok.) väitti Hämeen Sanomissa, että Suomen ja Euroopan paperiteollisuus tuhoutuisi, jos EU:ssa valmistelussa oleva uusi kemikaaliasetus eli REACH hyväksyttäisiin siinä muodossa kuin parlamentin ympäristövaliokunta sen äskettäin hyväksyi. Väite on vailla pohjaa.

Suomalaisen paperiteollisuuden huoli kierrätyspaperin ja selluloosan käytölle mahdollisesti koituvista lisäkustannuksista otettiin ympäristövaliokunnassa huomioon teollisuuden toivomalla tavalla.

Selluloosa ja kierrätyspaperi poistettiin REACH-asetuksen piiristä.

Korhola viittaa KPMG-konsulttitoimiston tekemään tutkimukseen. Tämä konsulttiryitys teki EU:n komissiolle vaikutusarvion REACH:in kustannuksista. Tutkimus julkistettiin viime keväänä. Tutkimus tehtiin teollisuuden toivomuksesta ja teollisuuden edustajat olivat mukana tutkimustyön ohjausryhmässä.

REACH-asetuksen vastustajat muun muassa Euroopan parlamentissa odottivat KPMG-selvityksen tukevan käsitystä kalliista ja työpaikkoja vievästä asetusehdotuksesta. He joutuivat kuitenkin pettymään, sillä se päin vastoin todistikin kustannusten jäävän arvioitua merkittävästi pienemmiksi.

Hämeen Sanomissa Korhola väittää, että Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta vaatii testaamaan paperin sisältämän selluloosan ”molekyylitasolla”. Tämä tulisikin varmasti kalliiksi. Mutta väite on täysin tuulesta temmattu. Ei valiokunta vaadi testaamaan ”molekyylitasolla” sen enempää selluloosaa kuin vaatteiden puuvillakuituja tai huonekalujen ja hirsitalojen puuta.

Valiokunnan mallin mukaan tuotteen valmistajan on ilmoitettava EU:n kemikaalivirastolle, jos tuotteessa on yli 0,1 prosenttia aineita, jotka aiheuttavat syöpää, perimän muutoksia, vahingoittavat ihmisen lisääntymistä, tai ovat pitkäikäisiä, myrkyllisiä ja elimistöön kertyviä. Tämä tarvitaan ennen kaikkea tuontituotteiden turvallisuuden takaamiseksi.

Uuden lainsäädännön myötä tietomme kemikaalien riskeistä ja turvallisemmista käyttötavoista paranevat. Vastaavasti kemikaalien aiheuttamat syövät, allergiat ja astmat vähenevät. Paremmasta terveydestä saatava taloudellinen hyöty arvioidaan vähintään kymmenkertaiseksi REACH:in kustannuksiin verrattuna.

Pelkästään teollisuudessa kemikaalien aiheuttamien ihotautien ja allergioiden vähenemisestä saatava hyöty arvioidaan suuremmaksi kuin kemikaalien testaamisen kustannukset.

Paperiteollisuus on kemikaalien käyttäjä ja vastuussa kuluttajille tuotteidensa turvallisuudesta. On varmasti suomalaisen paperiteollisuuden etu, että sen tuotteissa käytetyt kemikaalit on tutkittu ja todettu vaarattomiksi.

Tänä syksynä Ruotsissa nousi suuri kohu tutkimuksesta, jonka mukaan hampurilaisten ja mikropopcornien käärepapereissa kyllästeaineina käytettävät FTA-yhdisteet voivat olla yhtä vaarallisia kuin surullisenkuuluisa myrkky DDT.

Emmehän halua, että suomalainen paperiteollisuus jää kiinni kuluttajien altistamisesta vastaavanlaisille vaaroille.

Satu Hassi

europarlamentaarikko (vihr.)

Riitta Myller

europarlamentaarikko (sd.)

molemmat Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan jäseniä

Päivän lehti

28.11.2020

Fingerpori

comic