fbpx
Uutiset

Turvallisuus antaa Suomelle etua bisneksessä

Yrityspäättäjien mukaan turvallisuutta edistetään yhteiskunnan huolenpidolla siitä. Hallitus päätti budjettiriihessä antaa poliisille lisää määrärahoja.

Suomi antaa turvallisena maana kilpailullista etua yrityksille.

Näin arvioi lähes puolet eli 48 prosenttia tuoreeseen kyselyyn vastanneista yrityspäättäjistä.

Erityisesti suuret yli 250 henkilöä työllistävät yritykset kokivat saavansa hyötyä Suomeen sijoittumisesta.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kysyi yritysjohdolta käsityksiä Suomen turvallisuudesta ja turvallisuuden merkityksestä yritysten toiminnalle keväällä toteutetussa kyselyssä.

Lähes 80 prosenttia vastaajista piti Suomen turvallisuusympäristön kehitystä merkittävänä toimintansa ja liiketaloudellisten tavoitteidensa kannalta.

Peräti 95 prosenttia vastaajista piti Suomea tällä hetkellä turvallisena tai erittäin turvallisena sijaintipaikkana toiminnalleen.

Huonommalta näyttää

Yli kolmannes vastaajista arvioi kuitenkin Suomen turvallisuustilanteen heikkenevän seuraavan viiden vuoden aikana. Samalla ainoastaan muutama prosentti uskoi turvallisuustilanteen paranemiseen.

– Suurimpina tulevaisuuden haasteina pidettiin kansainvälistä turvallisuuspoliittista tilannetta, maahanmuuton ja kotouttamisen haasteita sekä kyberturvallisuuskysymyksiä, toteaa EK:n johtava asiantuntija Mika Susi tiedotteessa.

Keskeisimmiksi Suomen turvallisuutta edistäviksi ratkaisuiksi vastaajat arvioivat yhteiskunnan paremman resurssoinnin turvallisuuteen, maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan kehittämisen, lainsäädännön parantamisen sekä työllistämisen mahdollisuuksien edistämisen.

– Tutkimus osoittaa, että yritysjohto tarkastelee turvallisuutta laaja-alaisesti. Esimerkiksi työllisyyttä ja yhteiskunnallista integraatiota koskevat kysymykset tunnistettiin Suomen turvallisuuden kannalta merkittäviksi asioiksi. Suomalaisille työmarkkinoille kaivattaisiin joustoja ja byrokratian purkua esimerkiksi nuorten ja maahanmuuttajien työllistämiseksi, Susi sanoo.

Menot