Uutiset

Turvaselvitykset tulevat yhteen osoitteeseen

Vuoden alusta suojelupoliisi ottaa kontolleen kaikki henkilöturvallisuusselvitykset.

Tähän asti suojelupoliisi on laatinut laajat ja perusmuotoiset turvallisuusselvitykset. Nyt mukaan tulevat myös suppeat selvitykset.

Suojelupoliisin lausuntotoiminnon päällikkö Tuomas Hyvärinen kertoo, että suppeita selvityksiä on tehty 11 eri poliisilaitoksella.

– Poliisilaitoksilla on ollut erilaisia käytäntöjä selvitysten tekemiseen. Nyt käytäntöä halutaan yhdenmukaistaa. Jatkossa selvitykset on mahdollista saada yhdeltä viranomaiselta asiakkaan maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Lisäksi uudistus parantaa hallinnon tehokkuutta ja laatua uuden turvallisuusselvityslain mukaisesti.

Entä riittävätkö supon henkilöstöresurssit kaikkien selvitysten tekoon?

–Nyt selvityksiä tekee kymmenkunta työntekijää. Jatkossa palkkaamme parikymmentä työntekijää lisää, Hyvärinen arvioi.

Selvityksiä tarvitaan, kun henkilö rekrytoidaan valtion keskeisiin virkoihin tai yksityisen alan kriittisiin tehtäviin. Valtaosa lausunnoista liittyy valtion virkoihin.

– Laissa on säädetty selvitysten laatimisesta kolmella tasolla, eli suppeat, perusmuotoiset ja laajat selvitykset. Laajat tehdään silloin, kun henkilö pääsee käsiksi korkeimman tason turvallisuusluokiteltuun tietoon.

– Perusmuotoinen selvitys tehdään silloin, kun kyse on alemmista turvallisuusluokitelluista tiedoista. Suppea selvitys on vuorossa, jos henkilö pystyisi vaarantamaan vaikkapa yleistä turvallisuutta, Hyvärinen selvittää.

Muutoksen jälkeen suojelupoliisi laatii vuosittain noin 50 000 turvallisuusselvitystä.