Uutiset

Turve-energiaa tarvitaan Suomessa jatkossakin

Turveteollisuusliitto esittää, että tuleva hallitus panee toimeen soiden ja turvemaiden kansallisen strategian esitykset. Helmikuun puolivälissä julkistettu ja lähes yksimielisesti hyväksytty strategia sovittaa yhteen soiden ja turvemaiden suojelun ja käytön tarpeet tulevina vuosikymmeninä.

-Turve-energiaa tarvitaan Suomessa jatkossakin. Turvetuotannossa Suomen soista on nyt 70 000 hehtaaria. Uusien tuotantoalojen tarpeeksi vuoteen 2020 mennessä strategiassa määriteltiin 58 000 hehtaaria, joka suurimmaksi osaksi korvaa tuotannosta poistuvaa pinta-alaa, sanoo liiton toimitusjohtaja Jaakko Silpola.

Soita ja turvemaita on suojeltu 1,2 miljoonaa hehtaaria eli kaksi kertaa Uudenmaan maakunnan kokoinen alue. Kansallisessa strategiassa lisäsuojelun tarpeeksi arvioidaan 100 000 hehtaaria.

Silpolan mukaan turveteollisuus kannattaa soiden suojelun lisäämistä.

-Turvetuottajat ovat valmiita vaihtamaan omistamiaan luontoarvoltaan merkittävimmiksi arvioitavia turvemaita toisiin turvetuotantoon soveltuviin alueisiin. Tuotantoon tarvittavien uusien turvemaiden hankinta tästä eteenpäin kohdennetaan pääsääntöisesti ojitetuille ja luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneille soille.

Kotimainen etusijalle

Turveteollisuusliiton mielestä uuden eduskunnan ja tulevan hallituksen tulisi kiinnittää erityistä huomiota kotimaisen energian asemaan.

-Energiaveron korotuksista tulee pidättäytyä kansallisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Turvetuotannon ympäristöluvitusta on nopeutettava. Energiahuoltovarmuuden ylläpitämiseksi tulee huolehtia lämmön ja sähkön tuotannossa tarvittavan kotimaisen polttoaine- ja laitoskapasiteetin säilyttämisestä.

-Energiantuotanto vaatii toimijoilta suuria investointeja. Siksi on tärkeää, että hallitusohjelmassa määriteltäisiin toimintaympäristö tavalla, johon turvealan toimijat voivat tukeutua ratkaisuissaan, Silpola perustelee.

Turvevarastot vähissä

Turveteollisuusliitto arvioi, että toukokuun alussa turvetta on varastoissa enää noin 3 terawattituntia. Turpeen varastotason tulisi kuitenkin keväällä olla vähintään puolet tulevan talven arvioidusta tarpeesta eli ainakin 12 terawattituntia.

-Talvi oli pitkä ja kylmä, minkä vuoksi turvetta tarvittiin lämmityksessä paljon. Sähkön tuotantoon tarvittiin turvetta käyttävää lauhdevoimakapasiteettia. Lisäksi energiapuun tuki oli alkuvuonna jäissä EU-käsittelyn vuoksi.

-Nyt tarvitaan kuiva ja pitkä turvekesä ensi talven polttoainehuollon varmistamiseksi, Silpola sanoo.

Turvavarastot ovat olleet alhaisella tasolla jo useita vuosia. Silpolan mukaan syynä ovat sekä sateiset tuotantokesät ja riittämättömät tuotantopinta-alat.

-Turvetuotannon pinta-ala ei mahdollista normaalia suurempaa lisätuotantoa korvaamaan heikkoja kesiä, mikä osaltaan on riski polttoaineen toimitusvarmuudelle. Pinta-aloja tarvitaan ehdottomasti lisää. (HäSa)

Menot