Uutiset

Tuskainen kouluratkaisu päätökseen

Jo viime vuosituhannelta päättäjille periytynyt kiistely Hattulan kyläkouluista sai keskiviikkona pisteen. Tiukan äänestyksen jälkeen kunnanvaltuusto päätti lopettaa kaksi ala-astetta. Vuoden päästä loppuu opetus Pelkolan ja Mauri Sariolan kouluissa. Jälkimmäinen tunnettiin aikaisemmin Kosken kouluna.

Saman päätöksen mukaan Nihattulan kuusiluokkainen kyläkoulu jatkaa ja siihen tehdään pieni remontti. Ainakin osa lakkautettavien koulujen oppilaita sijoitetaan sinne.

Alun pitäen Hattulaan piti rakentaa kokonaan uusi ala-asteen koulurakennus palvelemaan kunnan länsiosien asukkaita. Se olisi merkinnyt myös Nihattulan koulun loppua. Yhdistetyksi koulu- ja päiväkotitontiksi katsottu paikka on kuitenkin liian lähellä puolustusvoimien asevarastoja, joten sen rakentaminen aiottuun tarkoitukseen ei turvallisuussyistä käykään.

Rakentamista hyydytti myös kunnan rahapula ja vain varasija koulurakentamiseen osoitettavien valtionosuuksien listalla. Näillä seikoilla oli ratkaiseva merkitys, kun Hattulassa luovuttiin tänä keväänä suunnittelemasta uuden koulun rakentamista.

Tuskin ainoatakaan kyläkoulua Suomessa on lopetettu ilman kiivasta vastustusta. Lähikoulujensa puolesta taistelevat oppilaiden vanhemmat, kyläläiset ja heidän valitsemansa luottamushenkilöt lautakunnissa, kunnanhallituksissa ja -valtuustoissa.

On täysin luonnollista, että kuntalaiset arvostavat kyläkoulujaan ja ovat kiintyneitä niihin. Pelot siitä, että kylä hiipuu koulunsa myötä, eivät nekään ole aivan tuulesta temmattuja, joskin toisenlaisiakin esimerkkejä on olemassa.

Oppimistuloksia vertailtaessa pikkukoulut eivät ole sen huonompia kuin suuret koulut, joissakin taidoissa tulokset ovat myös niitä parempia.

Kuntapäättäjät joutuvat kaikissa oloissa vastaamaan kokonaisuuksista ja erityisesti kunnan taloudesta. Kun oppilaskohtaisia kustannuksia verrataan parinkymmenen oppilaan kyläkoulun ja keskustaajaman muutaman sadan oppilaan koulun kesken, ero revähtää jo tuntuvaksi. Pikkukoulun oppilas maksaa kotikunnalleen pari-kolme kertaa enemmän kuin ison koulun oppilas. Tältä tosiasialta yksikään luottamushenkilö ei voi sulkea silmiään.

Hattulaan jää kahden koulun lopettamisen jälkeenkin vielä peräti viisi kyläkoulua: Hurttalaan, Nihattulaan, Pekolaan, Rahkoilaan ja Lepaalle. Näistä neljä on alle kymmenen kilometrin etäisyydellä Parolasta, kuntakeskuksesta. Tiivistämisen jälkeenkin kouluverkko on edelleen verraten tiheä. Kenties Hattulassakin mietitään jo lähivuosina sen edelleen tiivistämistä.

Tuskin yksikään kunnanvaltuutettu missään kunnassa nauttii joutuessaan päättämään kuntalaisten peruspalveluiden karsimisesta. Edellisen kerran Hattulassa suljettiin kyläkoulu 1970-luvun alussa. Nykyisille päättäjille kokemus oli uusi ja siksi ratkaisun teko on ollut poikkeuksellisen vaikeata. Kannattaa muistaa, ettei nyt tehty kouluratkaisu vielä yksin riitä Hattulan 2,5 miljoonan euron vuotuiseen säästötarpeeseen.