Uutiset

Tutkijat: Maahanmuuton riskejä on vähätelty

Maahanmuuton kasvuun liittyviä turvallisuuskysymyksiä on julkisessa keskustelussa käsitelty pintapuolisesti ja jopa vähätelty.

Näin arvioivat erikoistutkija ja dosentti Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu Polamkista ja dosentti Pirjo Jukarainen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta Polamkin verkkosivuilla.

Laitisen ja Jukaraisen mielestä erikoisimpia sävyjä julkisessa keskustelussa ovat edustaneet suomalaisten ja suomalaisen yhteiskunnan syyllistäminen turvapaikanhakijoiden jo tekemistä tai tulevista rikoksista.

”Suomalaisten syyllistämisellä viittaamme muun muassa verkkokirjoitteluun seksuaalirikosten ja ahdistelutapausten yhteydessä, joissa herkästi syyllistetään uhria (esimerkiksi julkisella paikalla liikkumisesta, pukeutumisesta, käyttäytymisestä). Ongelmallista on myös etsiä syytä turvapaikanhakijoiden tekemiin rikoksiin heidän täällä kohtaamastaan syrjinnästä, kun taustasyyt lienevät enemmän yksilöllisiä”, Laitinen ja Jukarainen perustelevat väitettään.

”Turvattomuuden tunteen taustatekijöistä ja maahanmuuton lieveilmiöistä tulisi kiireesti käydä kriittistä, toisia kunnioittavaan dialogiin pyrkivää ja tosiasiat tunnistavaa poliittista keskustelua. Maahanmuuttoa ja sisäistä turvallisuutta käsittelevän politiikan tarve ei nimittäin katoa pitkään aikaan.”

Tutkijat kritisoivat maahanmuuttopoliittista keskustelua. Heidän mielestään keskustelu vaihtoehtoisista tulevaisuuksista ja niiden saavuttamisen keinoista ei ole vieläkään alkanut. He varoittavat, että maahanmuuttopolitiikan puute näkyy vaivihkaa kasvaneena asuinalueiden segregaationa, huono-osaisuuden keskittymisenä ja ulkomaalaistaustaisten keskittymisenä muutamiin kouluihin.

”Kielteiset kehät synnyttävät yhteiskunnan turvallisuutta vakavasti vaarantavia ilmiöitä. Seurauksena on väkivaltaista vastakkainasettelua, etnisten ryhmien leimautumista, rikollisuutta ja harmaata taloutta, uhriutumista ja jopa terrorismia.”

Laitinen ja Jukarainen mainitsevat varoittavina esimerkkeinä Ruotsin ja Belgian.

”Etelä- ja Keski-Ruotsissa on 55 maantieteellistä aluetta, jossa paikallinen rikollisverkosto aiheuttaa merkittävää turvattomuutta ja tuottaa laajoja heijastevaikutuksia eri yhteiskunnan sektoreille. Pariisin terroristi-iskut paikantuivat Brysselin pahamaineiseen kaupunginosaan.”

”Ennalta estävä maahanmuuttopolitiikka maksaa itsensä monin verroin takaisin.”

Tutkijoiden mukaan maahanmuuttopolitiikassa tulisi myös painottaa suomalaista arvoperustaa, koulutusta, naisten ja lasten asemaa, tasa-arvoa ja seksuaali- ja uskonnonvapautta.

”Jos pyrimme integraatioon ilman saavutustemme puolustamista, teemme karhunpalveluksen sekä itsellemme että maahan muuttaneille.”

”Nyt on tarvetta punnitulle realismille ja kansalliselle itsekkyydelle.”

Laitinen ja Jukarainen vastaavat Polamkissa Maahanmuutto, turvallisuus ja ennakointi -hankkeesta, joka on valtioneuvoston kanslian tilaama selvitys. Hankkeen tavoitteena on lisätä muun muassa tiedonvaihtoa maahanmuuttoa ja turvallisuutta koskevissa asioissa.