fbpx
Uutiset

Tutkimus: 40 prosenttia suomalaisista vähentäisi suuryritysten ja EU:n valtaa talous- ja työllisyysasioissa

Sdp:n ja vasemmistoliiton kannattajat ovat muita valmiimpia vähentämään suuryritysten valtaa. Etenkin kokoomuksen kannattajien mielestä ammattiyhdistysliikkeellä on liikaa valtaa.
Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksen mukaan 40 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että Euroopan unionilla on liikaa vaikutusvaltaa talous-, työllisyys- ja kilpailukykyasioissa. Kuva: Emilia Kangasluoma
Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksen mukaan 40 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että Euroopan unionilla on liikaa vaikutusvaltaa talous-, työllisyys- ja kilpailukykyasioissa. Kuva: Emilia Kangasluoma

Suomalaisista 40 prosenttia arvioi, että suuryrityksillä ja EU:lla on liikaa vaikutusvaltaa talous-, työllisyys- ja kilpailukykyasioissa. Tämä käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta.

Noin kolmannes väestöstä olisi valmis karsimaan myös ammattiyhdistysliikkeen (35 %), luonnonsuojelijoiden (32 %) ja median (31 %) mahtia.

Vaikutusvallan puutetta potevat kansalaisten mielestä lähinnä vain tasavallan presidentti (29 %) ja kaupungit ja kunnat (23 %). Enemmistön mielestä näilläkin on sopivasti valtaa.

Enemmistön eli yli 70 prosentin mielestä maan hallituksella, eduskunnalla ja pääministerillä on sopivasti valtaa.

Opposition mielestä presidentillä liian vähän vaikutusvaltaa

Oppositiopuolueiden kannattajat karsisivat etenkin ammattiyhdistysliikkeen toimintamahdollisuuksia, hallituspuolueiden kannattajat suuryritysten valtaa. Etenkin pääministeripuolue Sdp:n ja hallituspuolue vasemmistoliiton kannattajat ovat muita alttiimpia vähentämään suuryritysten mahtia.

Hallitus–oppositio-asetelma siis heijastuu tuloksissa.

Oppositiopuolueiden tukijat olisivat valmiita karsimaan myös EU:n, luonnonsuojelijoiden ja pääministerin vaikutusvaltaa. Oppositiopuolueiden kannattajista keskimääräistä useampi katsoo, että tasavallan presidentillä on liian vähän vaikutusvaltaa. Oppositiossa ovat kokoomus, kristillisdemokraatit, perussuomalaiset ja Liike Nyt.

Keskustan kannattajat tyytymättömiä luonnonsuojelijoiden valtaan

Perussuomalaisten tukijat ovat tyytymättömiä etenkin pääministerin, hallituksen, EU:n ja luonnonsuojelijoiden valtaan. Kokoomuksen kannattajien mielestä etenkin ammattiyhdistysliikkeellä on liikaa vaikutusvoimaa maan taloutta, työllisyyttä ja kilpailukykyä koskevissa asioissa.

Keskustan tukijoista keskimäärää useampi arvioi, että ammattiyhdistysliikkeellä ja luonnonsuojelijoilla on liikaa vaikutusvaltaa. Varsin moni keskustan kannattaja vähentäisi myös pääministerin ja EU:n valtaa. Vihreiden kannattajat puolestaan olisivat lisäämässä etenkin luonnonsuojelijoiden vaikutusmahdollisuuksia.

Mitä vanhempi, sitä tyytymättömämpi puolueiden valtaan

Tyytymättömyys ammattiyhdistysliikkeen, puolueiden, luonnonsuojelijoiden ja viestintätoimistojen valta-asemaan kasvaa johdonmukaisesti, mitä vanhemmasta ihmisestä on kyse. Ikääntyneet katsovat nuorempia ikäluokkia useammin näillä tahoilla olevan vaikutusvaltaa liiankin kanssa.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Vastaajien tuli arvioida vaikuttajajoukkoa kolmiportaisesti sen mukaan, onko heillä liikaa, liian vähän tai sopivasti vaikutusvaltaa.

Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 11.–16. syyskuuta. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1039. Vastaajat olivat Manner-Suomessa asuvia 18–79-vuotiaita. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Menot