fbpx
Uutiset

Tutkimus: Moni koki oppivansa etäopetuksessa huonommin ja saavansa vähemmän tukea kuin normaalisti – suurin osa oppilaista käytti omia laitteita kotikoulussa

Turun yliopiston tutkimus kertoo, että koronarajoitusten takia järjestetty etäopetus sujui pääosin hyvin sekä oppilaiden, opettajien että huoltajien mielestä. Kaikille koulunkäynti kotona ei kuitenkaan sopinut. Professori Pasi Kosken mukaan etäopetuksen pitäisi olla yksilöllisempää.
Etäopetuksessa oltiin maaliskuun 14. päivästä toukokuun 14. päivään saakka. Kuva: Eriika Ahopelto
Etäopetuksessa oltiin maaliskuun 14. päivästä toukokuun 14. päivään saakka. Kuva: Eriika Ahopelto

Kevään etäopetus oli monelle oppilaalle vaativampaa kuin lähiopetus ja oppiminen oli hankalampaa. Näin kertovat etäopetuskokemuksia selvittävän tutkimuksen alustavat tulokset.

Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimukseen vastanneista noin tuhannesta oppilaasta noin puolet koki koulunkäynnin etäopetuksessa vaativammaksi. Lisäksi lähes puolet oppilaista koki oppineensa huonommin kevään etäopetuksen aikana kuin normaalissa koulunkäynnissä.

Nämä oppilaat kokivat myös työmäärän kasvaneen, tehtävien vaikeutuneen ja opettajan tuen vähentyneen. Lisäksi heillä oli rajoitetummin erilaisia opiskelun tapoja käytössä tai he kokivat ne vaikeammin käytettäviksi.

– Alustavien tulosten perusteella etäopetuksessa pitäisi päästä vähän yksilöllisempään otteeseen. Se joukko, jolle etäopetus tuntuu vaikealta, kokee myös, että opettaja voisi olla enemmän läsnä, kertoo tutkimusta johtava professori Pasi Koski Turun yliopistosta.

Niillä oppilailla, jotka eivät kokeneet etäopetusta itselleen sopivaksi tavaksi, oli enemmän vaikeuksia myös ajankäytön hallinnassa ja normaalin elämänrytmin ylläpitämisessä.

Miksi suurin osa käytti omia laitteita etäopetuksessa?

Vaikka oppilaat olivat pääosin tyytyväisiä opettajien työskentelyyn, opettajalta koettiin saatavan tukea normaalitilannetta vähemmän. Tutkijoiden mukaan oppilaiden tunnetta opettajan läsnäolosta pitäisi saada vahvistetuksi, jos etäopetukseen pitää jälleen turvautua jatkossa.

Osalle etäopetus tuntuu silti sopineen paremmin: noin viidesosa vastanneista oppilaista koki oppineensa etäopetuksen aikana tavallista koulunkäyntiä paremmin.

– Etäopetus vaatii oppilaalta itsenäisyyttä, omatoimisuutta ja vastuunottoa eri tavalla kuin normaali koulunkäynti. Joillekin se käy hyvin ja joillekin ei niin hyvin, Koski sanoo.

Alustavien tutkimustulosten mukaan enemmistö oppilaista on käyttänyt etäopetuksessa omia laitteita. Vastanneista noin 70 prosenttia oli käyttänyt omaa tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta. Koulun antamaa laitetta etäopetuksessa oli käyttänyt noin 40 prosenttia vastanneista oppilaista.

Tutkimuksen tekijät huomauttavat, että koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta ajatellen jatkossa on paikallaan selvittää, miksi omat laitteet ovat olleet niin hallitsevassa asemassa.

Vastausten mukaan tekniikkaan liittyvät asiat eivät ole kuitenkaan aiheuttaneet etäopetuksessa suuria ongelmia. Laitteita ja ohjelmistoja on osattu käyttää varsin hyvin.

Opiskeluun saatiin tukea kotoa

Tutkimukseen on saatu tähän mennessä vastauksia noin tuhannelta oppilaalta peruskouluasteelta ja lukiosta, 1 400 huoltajalta ja 600 opettajalta.

Yleisesti sekä oppilaat, opettajat että oppilaiden huoltajat olivat sitä mieltä, että kevään etäopetus sujui hyvin. Oppilaista näin ajatteli lähes 70 prosenttia, kun opettajista ja huoltajista tätä mieltä oli neljä viidestä.

Alustavien tulosten mukaan vanhemmat ja huoltajat olivat ymmärtäneet haastavan tilanteen vaatimukset, ja oppilaat kokivat saaneensa kotoa tukea opiskeluunsa varsin hyvin.

– Tähän tilanteeseen tultiin äkkiä ja siihen piti reagoida nopeasti. Ymmärrystä on varmaan ollut puolin sun toisin. Yleinen kuva kaikilla ryhmillä on, että etäopetus sujui pääosin hyvin, Koski sanoo.

Aineiston keruuta jatketaan syksyllä. Kosken mukaan toiveena on saada tarkempaa tietoa esimerkiksi oppiainekohtaisista eroista etäopetuksessa sekä laajempi joukko vastaajia. Tähän mennessä vastanneista noin tuhannesta oppilaista alle sata on 1.–3. luokkalaisia.

Asiasanat

Menot