fbpx
Uutiset

Tutkimus: Suomalaisteinit juovat vähemmän alkoholia kuin eurooppalaisnuoret keskimäärin

Suomalaisnuoret juovat alkoholia entistä harvemmin ja vähemmän, ja he aloittavat alkoholinkäytön aiempaa myöhemmällä iällä. Tämä selviää WHO-Koululaistutkimuksesta, jossa tutkitaan 15-vuotiaiden alkoholikäyttäytymistä Suomessa ja muualla Euroopassa.

Vuonna 2014 suomalaisnuorten viikoittainen alkoholinjuonti oli Euroopan keskiarvoa harvinaisempaa molemmilla sukupuolilla. Joka viikko alkoholia juovien 15-vuotiaiden osuus väheni tarkastelujaksona 2002-2014 tyttöjen keskuudessa kahdeksasta prosentista kolmeen prosenttiin ja poikien keskuudessa kolmestatoista prosentista kahdeksaan prosenttiin.

Myös humalahakuinen juominen on vähentynyt. Vuonna 2002 joka toinen 15-vuotias oli ollut humalassa vähintään kahdesti, vuonna 2014 tytöistä enää neljännes ja pojista kolmannes.

– Humalakokemukset olivat suomalaisilla nuorilla hieman Euroopan keskitasoa yleisempiä, mutta vähintään kaksi kertaa elämänsä aikana humalassa olleiden osuudet ovat pienentyneet tutkitulla ajanjaksolla, Jyväskylän yliopiston yliopistonlehtori Kristiina Ojala sanoo lehdistötiedotteessa.Varhaiset kokeilut yleisempiä Suomessa kuin muualla EuroopassaHumalahakuisen juomisen aloittamisessa havaittiin myös selkeä muutos. Suomalaisilla nuorilla muutos oli suurin kaikista tutkimusmaista tarkasteltavana ajanjaksona. Tytöillä osuus pieneni 41 prosentista 12 prosenttiin, pojilla 35 prosentista 14 prosenttiin.

Varhaisia humalakokemuksia oli silti Suomessa yleisemmin kuin Euroopassa keskimäärin.

Alkoholia kokeillaan kuitenkin yhä harvemmin 13-vuotiaana tai aiemmin. Suomalaistytöillä varhain alkoholia kokeilleiden osuus laski 56 prosentista 20 prosenttiin ja pojilla 46 prosentista 22 prosenttiin.Vauraampien perheiden vesat juovat enemmän ja aloittavat aikaisemminPerheiden varallisuuteen liittyvä ero humalakokemuksissa kasvoi vuosina 2002-2014. Tutkimuksesta selviää, että varakkaampien perheiden tytöillä oli muita tyttöjä merkittävästi enemmän humalakokemuksia. Paremmin toimeentulevien perheiden pojat taas aloittivat alkoholinkäytön 13-vuotiaana tai aikaisemmin useammin kuin köyhemmistä perheistä tulevat.

Joka neljäs suomalaisista nuorista on ollut humalassa useita kertoja. Lisäksi viidesosa aloittaa alkoholinkäytön ja joka kymmenes humalajuomisen jo 13-vuotiaana tai nuorempana.

– Kun otetaan huomioon alkoholin useat epäsuotuisat vaikutukset nuoren terveydelle ja kehitykselle, tulee ponnisteluja jatkaa nuorten alkoholinkäytön vähentämiseksi. Tarvitaan siis edelleen toimenpiteitä, että positiivinen suunta saadaan jatkumaan, Kristiina Ojala toteaa.

http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/adolescent-alcohol-related-behaviours-trends-and-inequalities-in-the-who-european-region,-20022014-2018

Asiasanat

Menot