fbpx
Uutiset

Tutkimus: Yritysten jatkajat ovat tyypillisesti konkareita, joilla on ollut useampia eri yrityksiä, heidän rinnalleen kaivattaisiin myös nuoria

Samuli Ahola, 31, ja Viola Kantola, 28, palasivat kotiseudulleen reilu vuosi sitten ja ryhtyivät kauppiasyrittäjiksi edellisen kauppiaan jäädessä eläkkeelle. He ovat poikkeuksia, sillä nuorten kiinnostus aloittaa yrittäjänä omistajanvaihdoksen myötä on tuoreen kyselyn mukaan melko vähäistä.
Nuoret ryhtyvät harvemmin yritysten jatkajiksi. Kuvassa nuoria houkutellaan yrittäjiksi valtakunnallisen Uskalla yrittää -kilpailun kautta. Kuva: Jukka Leinonen
Nuoret ryhtyvät harvemmin yritysten jatkajiksi. Kuvassa nuoria houkutellaan yrittäjiksi valtakunnallisen Uskalla yrittää -kilpailun kautta. Kuva: Jukka Leinonen

Yritykset eivät siirry vanhemmilta yrittäjiltä nuoremmille yrityskauppojen tai sukupolvenvaihdoksen kautta, vaan jatkajat ovat usein jo aiemmin yrittäjänä toimineita liiketoiminnan konkareita, sarjayrittäjiä, joilla on vahvaa johtamiskokemusta useamman vuoden ajalta.

Suomen 85 000 työnantajayrityksestä noin 15 000 suunnittelee tai jo toteuttaa omistajanvaihdosta. Omistajanvaihdosten onnistuminen joko yrityskauppojen tai sukupolvenvaihdoksen kautta takaa myös työpaikkojen säilymisen, mikä on tärkeää erityisesti maakunnissa.

Tiedot käyvät ilmi tänään keskiviikkona julkistetusta Omistajanvaihdosfoorumin Lappeenrannan–Lahden teknilliseltä yliopistolta tilaamasta Jatkajaprofiilit suomalaisissa omistajanvaihdoksissa -kyselytutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan 95 prosentilla yrittäjistä oli johtamiskokemusta ja 85 prosentilla yli 15 vuoden työkokemus. Yli puolet yritysten jatkajista oli jo yrittäjiä ja 34 prosentilla oli yli 15 vuoden yrittäjyyskokemus. Hieman yli puolet oli omistanut työurallaan vähintään kaksi eri yritystä.

Yritystoiminnan jatkajat ovat tyypillisesti toimineet lähinnä kotimarkkinoilla eikä kansainvälistyminen ole heidän ensisijainen tavoitteensa.

 

Kotipaikkakunnalle yrittäjäksi

Samuli Ahola toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja ryhtyi Keskon yrittäjäksi reilu vuosi sitten edellisen kauppiaan jäädessä eläkkeelle. Kuva: Joel Maisalmi
Samuli Ahola toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja ryhtyi Keskon yrittäjäksi reilu vuosi sitten edellisen kauppiaan jäädessä eläkkeelle. Kuva: Joel Maisalmi

Kauppiaspariskunta Samuli Ahola, 31, ja Viola Kantola, 28, edustaa tutkimuksen valossa vähemmistöä paitsi ikänsä, myös sen puolesta, että he siirtyivät jatkamaan yritystä ilman aiempaa yrittäjyyskokemusta.

Ahola ja Kantola ryhtyivät K-Supermarketin yrittäjiksi reilu vuosi sitten edellisen kauppiaan jäädessä eläkkeelle.

Yrittäjäksi ryhtyminen tarkoitti heille myös muuttamista kotiseudulle Pohjois-Pohjanmaan Haapajärvelle, noin 7 000 asukkaan kaupunkiin. Aiemmin he ovat työskennelleet pienemmissä K-marketeissa Oulussa, Turussa ja Tampereella.

– Tämä on ehkä ollut vähän harvinaisempi reitti, mutta oli hienoa tulla takaisin kotipaikkakunnalle. On ollut suuri etu, että täällä oli tuttuja asiakkaita ja toimijoita, Ahola kertoo.

Oman osaamisen hyödyntäminen, itsensä toteuttaminen ja liiketoimintamahdollisuus ovat yritysten jatkajien tyypillisimpiä motiiveja vaihdokseen.

– Kun pelissä ovat omat rahat, tulee tekemiseen erilainen motivaatio ja asenne. Vastuun toisella puolella on vapaus: on hienoa, kun voi tehdä omaa juttua. Meillä on tosi hyvä porukka tekemässä tätä hommaa.

Tutkimuksen mukaan jatkajat hakevat kasvua useimmiten tutulta toimialalta. Asiakkaat, tuote ja osaaminen painavat ostopäätöksessä.

– Pitää tuntea asiakkaat ja alue hyvin, se auttaa eteenpäin, vaikka markkinat olisivat haastavat, Ahola sanoo.

 

“Tämä oli hyvä startti”

Harppaus työntekijästä yrittäjäksi on ollut Samuli Aholan mukaan iso, sillä vastuuta on tullut paljon lisää. On pitänyt myös opetella henkilöstö- ja talousjohtamista. Yrittäjäpariskunnan lisäksi kaupassa on 15 työntekijää.

Omistajanvaihdos on Keskon kauppiastoimintamallissa tavallista ohjatumpaa, vaikka kauppias tekeekin itse päätöksen, uskaltaako lähteä vapautuvalle kauppapaikalle.

– Olen suorittanut Keskon kauppiasvalmennuksen ja siirtynyt sieltä kauppiasreserviin. Kun kauppapaikka vapautuu, Kesko kyselee kiinnostusta reservistä. Kaikki menee vaihdossa mahdollisimman suunnitellusti eteenpäin luopuvan kauppiaan kanssa.

Ahola ja Kantola pääsivät yrittäjinä vain pari vuotta vanhaan liikekiinteistöön, jossa on heidän kauppansa lisäksi muutama muu toimija. Isoja investointeja ei ole tarvinnut tehdä kalustoonkaan.

– Tämä oli hyvä startti. Ei tarvitse joka yö pelätä, että kalusto hajoaa.

 

“Pitää tuntea asiakkaat ja alue hyvin”

Kyselytutkimuksessa havaittiin, että nuorten kiinnostus aloittaa yrittäjinä on vähäistä.

Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja Jari Huovinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta huomauttaa tiedotteessa, että vankka yrittäjä- ja johtamiskokemus ovat vahvuuksia, mutta yritysten jatkajiksi tarvittaisiin konkareiden rinnalle myös nykyistä enemmän nuoria, jotka tähtäisivät kansainväliseen kasvuun.

Tutkimuksen mukaan yrittäjäkentän uusiutuminen ei tapahdu nykyisin omistajanvaihdoksen kautta kovinkaan tehokkaasti.

Ahola arvelee, että nuoruus näkyy innokkuutena tehdä asioita vähän eri tavalla ja kykynä katsoa asioita eri näkökulmista. Kauppiaana hänellä on paljon vapauksia valikoimissa ja hinnoittelussa. Hänelle on tärkeää myös se, että omasta kauppapaikasta pystyy luomaan omannäköisen.

Jotta nuoret saataisiin kiinnostumaan yrityksen jatkamisesta, tarvittaisiin siihen Aholan mielestä yrittäjyyden imagon nostoa valtakunnallisesti.

– Itse olen valmistunut yliopiston puolelta kauppatieteistä. Opiskellessani kymmenisen vuotta sitten yrittäjyys oli tosi vähän esillä. Tarvittaisiin yrittäjien ja oppilaitosten välistä yhteistyötä.

Kyselytutkimuksen mukaan yrittäjyys periytyy, mutta ei pelkästään perheyrittäjyyden kautta, vaan myös vanhempien roolimallien kautta.

Aholalla yrittäjyyden mallia ei ole lähipiirissä ollut. Ensimmäinen vuosi yrittäjänä onkin mennyt uusien asioiden opetteluun, mutta tavoitteisiin on silti päästy.

– Yrittäjyys on ollut pitkäaikainen haaveeni jo lukioiästä lähtien. Yrittäjähenkinen olen ollut aina ja tykännyt tehdä omalla tavalla juttuja. Se on potkinut eteenpäin.

Omistajanvaihdos on yritystoiminnan kasvattamisen keino

Omistajanvaihdosfoorumin teettämän kyselyn perusteella haluttiin syventää käsitystä olemassa olevan yrityksen vetäjäksi yrityskaupan tai sukupolvenvaihdoksen kautta siirtyneistä jatkajayrittäjistä.

Tutkimuksessa havaittiin, että omistajanvaihdos on pikemminkin yritystoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen keino kuin yritystoiminnan aloittamisen tapa. Jatkajayrittäjät ovat usein kokeneita sarjayrittäjiä ja portfolioyrittäjiä (yrittäjä, joka omistaa samanaikaisesti useampia yrityksiä).

Jatkajien motiivit ovat samansuuntaisia kuin muillakin yrittäjillä. Motiiveina uuteen ovat usein kiinnostava bisnesmahdollisuus sekä oman osaamisen hyödyntäminen ja itsensä toteuttaminen.

Kohdeyrityksen valintaan vaikuttavat puolestaan toimiala, kannattavuus ja kasvupotentiaali.

Tutkimuksen toteutti Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto. Kyselytutkimukseen vastasi vuoden 2019 kesä-heinäkuussa yhteensä 472 henkilöä, jotka ovat ryhtyneet yrityksen jatkajiksi tai harkitsevat sitä.

Tutkimuksen perusteella laadittiin muun muassa seuraavat suositukset: Nuorille tulisi tarjota lisää tietoa omistajanvaihdoksen mahdollisuuksista. Tukea ja asiantuntija-apua tulisi kohdentaa entistä tarkemmin potentiaalisille jatkajaryhmille.

Menot