Uutiset

Tuulimyllyjä, hulevesiuomia, parkkipaikkoja - Peltosaaren uusi ilme mietityttää asukkaita

-Kivalta näyttää, ainakin tuo marketin ja toimistojen puolipyöreä rakennus, joka on sisääntuloaukion laidalla. Sen sijaan ajatus liikenteen tuomisesta korttelien sisään ei ole hyvä. Turvallinen kävelykeskusta pitää säilyttää myös asuinkortteleissa, mietti jo 30 vuotta Peltosaaressa asunut Auli Kärkkäinen tutkiessaan Peltosaaren yleissuunnitelmaa.

Auli Kärkkäinen oli yksi noin satapäisestä asukkaasta, jotka kuulivat keskiviikkoiltana millaiseksi oma kaupunginosa on muotoutumassa.

Ekologisuuteen ja ekotehokkuuteen, mutta myös alueen viihtyisyyteen tähtäävä Peltosaari-projekti etenee esittelemällä yleissuunnitelmaa. Luonnoksen pohjalta laaditaan ensi vuonna tarkempi asemakaava.

Piirrokset herättävät pelkoa

Asukkaat purkivat huoltaan erityisesti Urheilupuiston ja asuinalueen väliin jäävän ja komeaa männikköä kasvavan meluvallin purkuaikeista.

Aktiivinen asukasvaikuttaja Marjatta Syvänen puhui yhdeksän taloyhtiön nimissä vallin säilyttämisen samoin kuin Vantaanjoen perkauksen puolesta.

Hulevesille varattu matala kivin päällystetty uoma herätti närää ja jopa pelkoa lasten turvallisuudesta. Talojen katoilta ja pihoilta uomaan ohjautuvien vesien pelätään nousevan tulvaksi keväisin ja äkillisten ukkosmyrskyjen aikana.

– Vedet ovat sitten ainakin meidän taloyhtiömme kellarissa, se on jo nyt koettu, totesi Tiina Stolt.

Yhtä paljon harmiteltiin piirrosten esittelemiä mahdollisuuksia pienentää parkkialueita ja sijoitella paikoitusta lähemmäs asuintaloja.

– On muistettava, että kaikki Peltosaaren itäosissa osaketalojen alueella tehdyt ehdotukset toteutuvat vain, mikäli osaketalot lähtevät itse tekemään muutoksia. Taloyhtiöille laaditaan kaavamuutoksia toiveesta. Muuten mikään ei muutu, korosti Riihimäen kaavoituspäällikkö Raija Niemi.

Kaupungin omistamilla alueilla ja vuokratalokortteleissa muutoksien valmistelu vie vähintäänkin vielä vuoden.

Vuokratalojen purkamisesta huolta kantavia asukkaita lohduteltiin toteamalla, että jos jotakin puretaan, se tapahtuu aikaisintaan ensi vuoden lopulla. Vuokralaisille on taattava sitä ennen asunnot muualla kaupungissa.

Asukkaille uusi kylätalo

Asematunnelin kautta Peltosaareen tulevia tervehtii uusi aukio, jonka laidalla olevissa liikerakennuksissa asukkaat kokoontuvat kylätalolle turisemaan kahvikupposen ja lehtien ääreen sekä puuhailemaan yhdessä. Samalla hoituvat kauppa-asiat marketissa. Tuulimyllyjen koristama kylätalo on nollaenergiatalo, jossa yhdistetään erilaiset energialähteet.

Aukiolta asukkaat kulkevat asuinalueelleen kävelykeskustassa, joka säilytetään.

Peltosaaressa polveilee uudelleen linjattu Väinö Sinisalonkatu, kun vanha linja muutetaan hulevesiä viivyttäväksi vesiuomaksi. Uoma laajenee Tellusaukiolla lammeksi.

Väinö Sinisalonkadun ja H.J. Elomaankadun kulmaukseen nousee opiskelija-asuntolaksi yhteisötalo. H.J. Elomaankadun varren meluvalli tasataan ja tilalle nousee matalia rivitaloja pienine parkkipaikkoineen.

Peltosaaren itäisen osan talot jäävät ennalleen, mutta saavat tarvitessaan hakea mahdollisuutta lisärakentamiseen. Sen sijaan heikkokuntoiset Väinö Sinisalonkadun tienoilla sijaitsevat vuokratalot on luonnoksessa korvattu uusilla.

Koko Peltosaaren vuokra-asuntokanta vähenee, mutta samaan aikaan eri puolille kaupunkia rakennetaan uusia vuokrataloja.

Ilmeen ja asukaskunnan muutoksilla Peltosaari pestään huonosta maineestaan, alhaisesta arvostuksestaan ja ongelmistaan. Uudistaminen on käynnistynyt suunnittelemalla alueen uudistamista ja rakentamista, joka toteutetaan ekologisesti ja ekotehokkaasti ja samalla saadaan asukkaat mukaan oman asuinalueensa kehittämiseen.

Yleissuunnitelma on yleisön kommentoitavana maaliskuun alkuun saakka. Sen jälkeen tekninen lautakunta muuttaa suunnitelmaa kommenttien ja lausuntojen pohjalta ja vie esityksen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Asemakaavatyöskentely pääsee alkamaan vasta aikaisintaan loppuvuonna. (HäSa)

Mainos