Uutiset

Tuulivoimatuki harakoille

Hallituksen energia
linjauksissa heijastuvat myös poliittiset painotukset. Muun muassa keskustalle oli tärkeää puun ja turpeen polton turvaaminen. Se hivelee ydinkannattajia.

Lisäksi hallitus ihastui tuhottoman kalliiseen tuulivoimaan, joka on erityisesti vihreiden suosiossa.

Jos tulivoimaa rakennetaan tulevaisuudessa hallituksen linjausten mukaisesti, tukipaketti nousee satoihin miljooniin euroihin vuodessa.

Rahaa ei sitten enää riitäkään vuosikausia yksityisin varoin kehitettyyn biokaasuun, jota valmistetaan muun muassa paikallisista yhdyskuntajätteistä.

Yhdyskuntajätteistä tuotetun polttoaineen hyvä puoli on sekin, ettei se vie ruokakasveilta viljelyalaa, eikä luo näin paineita ruuan hintaan.

Risupaketista siis lohkeaa liian pieniä murusia bioenergialle. Greenvironmentin toimitusjohtaja Matti Malkamäki arvosteli Kauppalehdessä maamme yksipuolista energiastrategiaa. Hänen mukaansa meillä tuulen ja ydinvoiman suosiminen on jättänyt muut tuottomuodot lapsipuolen asemaan.

Suomalaiset bioenergian kasvuyritykset ovat suuntaamassa Keski-Eurooppaan ja Aasiaan. Bioenergiaa käytetään lämmön ja sähkön tuottamisen sekä liikennepolttoaineina.

Oululainen Chemopolis aikoo rakentaa tehtaan Kiinaan, koska sikäläiset suuryhtiöt ovat kiinnostuneita oululaisyhtiön tuottamasta bioetanolista, mutta suomalaiset eivät.

Myös Etelä-Koreaan on nousemassa suuria pohjoismaisia biokaasulaitoksia.

Biokaasuväellä on vahva usko siihen, että tuotannon laajennuttua kustannuksia kyetään alentamaan merkittävästi ja kannattavuus paranee entisestään.

Useissa maissa julkisen tuen saannin ehtona on se, että tulevaisuudessa biolaitokset tulevat toimeen ilman julkista rahaa. Tuulivoimalla tämä ei ole mahdollista, eikä Suomessa ole asetettu tuelle aikarajoja.

Energiayhtiön suunnittelevatkin uusia tuulivoimaloita ikuisesti jatkuvan tuen innoittamana.

Liikenteeseen soveltuvien biopolttoaineiden käytön lisäämistä ja jakelukanavien kehittämistä hidastaa jatkuva veropäätöksien vetkuttelu.

Biokaasuväki vaatii, että ministeriö tekisi nopeasti selkeän linjauksen liikennevälineissä käytettävän bioenergian pysyvästä verottomuudesta.

Verolinjausten puute on vaikuttanut merkittävästi siihen, että Suomi on pudonnut pohjoismaisesta kehityksestä. Kun Ruotsissa saa biokaasua jo 140 asemalta, on meillä vasta yksi tankkauspiste!

Esimerkiksi Tukholman busseista valtaosa kulkee jo biokaasulla ja yksityisautotkin tankkaavat yhä useammin biopolttoainetta joko kaasuna ja dieselinä. Ihmetystä herättää sekin, ettei pienkiinteistöjen lämmittäminen yhdyskuntajätteillä, maalämmöllä tai muilla vastaavilla tavoilla ota vauhtia Suomen kaltaisessa modernin teknologian maassa.

Päivän lehti

3.4.2020