fbpx
Uutiset

Tuuloksen vesiin ruoppauksia, kosteikkoja ja hapetusta

Tuuloksen vesistöt eivät ole heikommassa kunnossa kuin naapurikaupunginosien. Järvien tilaa kuitenkin kohennetaan entisestään lähivuosina.

Taustalla on se, että Tuulos neuvotteli aikanaan kunnostusmäärärahan kuntien liitossopimukseen. Sopimuksen mukaan sen alueella olevien vesistöjen parantamiseen käytettään 300 000 euroa.

Tämän vuoden talousarvioon onkin varattu hankkeeseen 100 000 euroa investointipuolelle.

Tosin suunnitelma tarvittavista toimista on valmistunut vasta äskettäin. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi sen juuri.

-Tuuloksen vesistöt ovat suhteellisen hyvässä kunnossa ja aika paljon siellä on tehty toimia vesistöjen parantamiseksi jo ennen tätä, ympäristötarkastaja Soile Kunnas kertoo.


Suolijärvestä tukit ylös

Esimerkiksi Suolijärven kaakkoisosaa on ruopattu aikaisemmin ja suunnitelmissa on ruopata lisää.

Ensin pitää kuitenkin tehdä linnustoselvitys, koska siellä on linnustollisesti arvokas pensasluhta.

Teuronjoen ja Ormijoen suistoon suunnitellaan kosteikkoja vähentämään järveen tulevia ravinteita.

Suolijärven keskeltä on tarkoitus myös poistaa uppotukkeja.

Pannujärvelle ja Teuronjoelle on aikoinaan rakennettu padot, jotka tarvitsisivat kunnostusta. Teuronjoen padon siirtoa parempaan paikkaan myös harkitaan.

Pannujärven alueella pitäisi järven happitilannetta korjata hapettamalla alusvettä. Järvi on kuitenkin pohjavesialueella. Ennen hapetusta on selvitettävä, millaisia menetelmiä voidaan käyttää.

Pannujärven padon lupa-asiat ovat vielä vaiheessa. Kaupunki odottaa, mitä aluehallintovirasto niistä päättää ennen kuin ryhtyy toimiin alueella.

Pannujärveltä on kuitenkin tehokalastettu talkoovoimin särkeä. Tätä pyritään tukemaan, koska se palauttaa järven kalastorakennetta lähemmäksi normaalia.


Yhteensä 300 00

Tälle vuodelle suunnitellaan noin 58 000 euron toimenpiteitä. 242 000 euroa käytetään vuosina 2012-2013.

-Tälle vuodelle on varattu 100 000 euroa, mutta investointimäärärahoihin. Toimet eivät kuitenkaan edellytä investointeja, koska vedenlaatututkimuksiin tarvittavat mittarikin tulevat edullisemmiksi, kun ne liisataan, eikä osteta, Soile Kunnas kertoo.

-Esimerkiksi ruoppaukset päästään aloittamaan vasta talvella, joten toimet painottuvat kahdelle seuraavalle vuodelle.

Tuuloksen vesistöjen tilan parantamisesta on tarjolla tietoa ensi keskiviikkona 23. maaliskuuta klo 18 Tuuloksen kirjastossa järjestettävässä keskustelutilaisuudessa. (HäSa)

Menot