Uutiset

Tuulos, Demolite Oy ja ympäristömyrkyt

Lahontorjuntayhdistys ry:n perustaman ja omistaman Demolite Oy:n tarkoituksena on kerätä Suomessa käytetty, painekyllästetty puutavara Tuuloksen Pannujärvelle varastoon ja murskata se hakkeeksi.

Hämeen ympäristökeskus on päätöksellään 10.10.2003 myöntänyt hankkeelle ympäristöluvan määrätyin ehdoin.

Ympäristökeskuksen päätöksestä on tehty kaksi valitusta Vaasan hallinto-oikeudelle. Toinen valituksen tekijä, Demolite Oy, vaatii, että ympäristökeskuksen lupapäätöksessä määrittämät, luontoon pääsevät korkeimmat sallitut myrkkymäärät tulee lähes kymmenkertaistaa.

Vaasan hallinto-oikeus piti Tuuloksen kohteessa tarkastuksen 9.12.2004, jolloin Demolite Oy sai perustella vaatimuksiaan ja selvitellä toimintaansa. Hallinto-oikeus oli välipäätöksessään pitänyt toivottavana, että ”katselmuksessa olisi paikalla myös erityisesti puhdistimen toimintaan perehtynyt asiantuntija.”

Erään asiantuntijatuomarin kysellessä tarkempia yksityiskohtia mm. päästömääristä ja myrkkysuodattimen toiminnasta, yllättäväksi havainnoksi tuli, että Demolite Oy:n asiantuntijat eivät osanneet vastata tehtyihin kysymyksiin, vaan useimmiten he vetosivat ”useisiin epävarmuustekijöihin”.

On mielestämme vastuutonta, että Demolite Oy on vaatinut painekyllästetyn puutavaran varastointioikeuden, vaikka sillä ei ole ollut tietoa puutavarasta irtoavien, sadeveden mukana kulkeutuvien ympäristömyrkkyjen asianmukaisesta käsittelystä

Puutavaran varastointi aloitettiin vuonna 2003. Ensiksi Demolite Oy kokeili myrkkysuodattimessaan edullisen, 600 mm paksun turvesuodattimen tehoa. Myrkyt menivät suodattimen läpi purkuojaan, joka laskee Hauholle Eteläistenjärveen, sieltä Hauhonselkään jne.. Myöhään keväällä 2004 myrkkysuodattimeen lisättiin turpeen alle 100 mm:n salaojakerros, 400 mm:n kalkkihiekkakerros ja 100 mm:n salaojakerros.

Suodatin poisti pahimmasta myrkystä, arseenista noin 80 % kahden kuukauden ajan, mutta sen jälkeen enää 30 %. Kromin poistotulos oli vielä huonompi.

Demolite Oy:n asiantuntijat totesivat, että myrkkysuodattimen toimintaa tulee tehostaa. Eikö Suomessa todella ole asiantuntijoita, jotka sanoisivat ilman kokeiluja minkälainen kunnollisen suodattimen tulee olla.

Liukenevien myrkkyjen määrä on sitä suurempi, mitä enemmän painekyllästettyä puuta on varastossa. Ja mikä onkaan myrkkymäärä ja melu sitten, kun puutavaran murskaus, kuten Demolite vaatii, aloitetaan taivasalla, jolloin karkaava hienojakoinen tai karkeampikin myrkkypöly leviää tontille, varastoidun puutavaran päälle ja kauemmas ympäristöön.

Meidän mielestämme Demolite Oy:n aiheuttamiin nykyisiin ja varsinkin odotettavissa oleviin vakaviin ongelmiin on syytä voimakkaasti puuttua.

Rauno Kattelus

Hämeenlinna

Päivän lehti

3.12.2020

Fingerpori

comic