Uutiset

Työaikalaki kutisti hoitajien joukon

 

Perhepäivähoitajia oli vuonna 2013 tehdyn Kuntatyönantajien kyselyn mukaan kaikkiaan 8 835. Heistä 5 667 tekee työtä kotonaan ja loput ryhmäperhepäivähoidon yksiköissä. Kotona työskentelevien palkkaa saavien perhepäivähoitajien määrä on pudonnut 1 057:lla vuodesta 2010.

Perhepäivähoitajien määrä on pudonnut johdonmukaisesti koko 2000-luvun ajan. Syinä ovat pitkään olleet huono palkkaus ja raskas työ. Myös sillä on katsottu olevan vaikutusta, että perhepäivähoitaja antaa kotinsa hoitolasten käyttöön. Vuonna 2011 voimaan tullut työaikalaki on noussut uudeksi syyksi kiihtyneelle ammattiryhmän kutistumiselle.

– Yksittäisen hoitajan kannalta työaikalaki on ollut sekä hyvä että huono asia, selittää sopimustoimitsija Riitta Rautiainen Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta.

– Toisaalta alasta on voinut tulla houkuttelevampi, kun ylipitkiä päiviä ei enää tule. Toinen puoli on, että lisätunneista ennen saadut ansiot jäävät nyt tulematta.

Perhepäivähoitoa pidetään usein pienten lasten kannalta hyvänä vaihtoehtona, ja etenkin maalaiskunnissa hoitomuotoa on suosittu. Työaikalain ulottuminen perhepäivähoitajiin asetti myös kunnille uusia vaatimuksia. Nyt työaika on keskimäärin 40 tuntia viikossa. Se voidaan tasoittaa 40 tuntiin tasoittumisjaksolla, joka vaihtelee kahdesta viikosta kuuteen kuukauteen.

Kun ylitunteja ei enää saa tulla, tarvitaan lisää varahoitopaikkoja. Varahoitopaikat voivat olla joko toisten perhepäivähoitajien luona, ryhmäperhepäivähoidossa tai päiväkodissa. Kuntatyönantajien selvityksessä todetaan, että vanhemmat kokivat varahoitopäivien lisääntymisen rasittavana, mikä heikensi perhepäivähoidon suosiota.

Toisaalta hoitajien työhyvinvointi ja jaksaminen parantuivat, kun työaikaa rajoitettiin. Muun muassa sairauspoissaolot vähenivät.

Kunnissa on lisätty selvityksen mukaan ryhmäperhepäivähoidon ja päiväkotien käyttämistä. Tämä taas johtuu sekä työaikalain mukanaan tuomista ongelmista että työväen ikääntymisestä.

– Hoitajien keski-ikä on nyt 49 vuotta. Kun eläkeikä tulee täyteen, nuoresta sukupolvesta ei löydy yhtä paljon innokkaita tulijoita, sanoo Kuntatyönantajien työmarkkinalakimies Riitta Arko.

Peruspalkan määrä riippuu siitä, miten monta lasta on hoidettavana. Myös työkokemus ja tehtävien vaativuus vaikuttavat palkkaan. Osassa kunnista on käytössä henkilökohtainen palkanlisä, joka määräytyy hyvien työtulosten ja ammatinhallinnan perusteella.

Tehtäväkohtainen palkka oli toukokuussa 2013 keskimäärin 1 630 euroa koko maassa. Kun kaikki lisät lasketaan, yhden hoitajan keskimääräinen kokonaiskuukausiansio on 1 784 euroa.

Suurimpana yksittäisenä ja yleisenä lisänä on työkokemuslisä, joka vuonna 2013 oli keskimäärin 103 euroa.

Henkilökohtainen lisä oli keskimäärin 48 euroa kuukaudessa. Luvuissa ovat mukana sekä kotonaan että ryhmäyksiköissä työskentelevät perhepäivähoitajat.

Kotonaan työtä tekevät perhepäivähoitajat hoitavat tällä hetkellä yhteensä yli 20 000 lasta. Määrä on vähentynyt noin kuudella tuhannella vuoden 2010 lukemista. (LM–HäSa)

 

Asiasanat