fbpx
Uutiset

Työkalu kestävän kehityksen arviointiin

Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja kaavoitustoimisto ovat kehittäneet maankäytön suunnittelun apuvälineeksi kestävän kehityksen vaikutusten arviointityökalun.

Työkalun avulla virkamiehet ja päättäjät voivat verrata ja testata eri vaihtoehtojen vaikutuksia jo suunnitteluvaiheessa.

Arviointityökalu muodostuu kymmenestä osa-alueesta: maankäyttö ja yhdyskuntarakenne, liikenne, sosiaaliset ulottuvuudet, palvelut, viher- ja virkistysalueet, ympäristöterveys, luonnonympäristö, kulttuuriympäristö, suunnitteluprosessi ja yhdyskuntatekniikka ja -talous.

Jokainen osa-alue sisältää kysymyksiä, joiden avulla vastaaja arvioi suunnitelman vaikutuksia. Vastausten perusteella työkalu arvioi, onko suunnitelmalla paljon vai vähän positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia kaupunkistrategian mukaiseen kestävän kehityksen toteutumiseen.

Työkalun toteutuksesta vastasi Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen hallinnoima EU-hanke “Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus”. (HäSa)

Menot