fbpx
Uutiset

Työllisyyden kasvu hidastuu ennakoitua aiemmin – hyvät ajat ovat ohitse teollisuudessa ja rakentamisessa

Suomen talouskasvu antaisi pohjan paremmalle työllisyydelle, mutta kasvua rajoittavat työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat.
Barometrin mukaan työelämään liittyvät asenteet ja arvot ovat sukupuolittuneita. Naiset kokevat työnsä henkisesti raskaaksi, ja he myös ahdistuvat työasioista vapaa-ajallaan yleisemmin kuin miehet.
Barometrin mukaan työelämään liittyvät asenteet ja arvot ovat sukupuolittuneita. Naiset kokevat työnsä henkisesti raskaaksi, ja he myös ahdistuvat työasioista vapaa-ajallaan yleisemmin kuin miehet. Kuva: Jaakko Elenius

Työllisyyden kasvu hidastuu Suomessa arvioitua aiemmin. Työllisyyden kasvuajat ovat ohitse niin teollisuudessa kuin rakentamisessa.

Työllisyyden kasvu tulee tällä hetkellä palvelualoilta, jossa työvoiman tarve kasvaa ensi vuoteen asti. Sen jälkeen palvelualojen työvoiman tarve laskee voimakkaasti.

Vuonna 2021 palvelualoilla uutta työvoimaa tarvitaan noin kymmenentuhatta henkilöä, kun tänä vuonna vastaava tarve on 28 000 henkilöä.

Tiedot perustuvat tänään perjantaina julkaistuun työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työmarkkinaennusteeseen.

Tuoreen työmarkkinaennusteen mukaan meneillään oleva talouskasvu mahdollistaisi nykyistä paremman työllisyyden kasvun, mutta kasvua rajoittavat TEMin mukaan rakennetyöttömyys, kohtaanto-ongelmat ja työvoiman tarjonnan rajallisuus.

Työttömien määrä ei laske eikä nouse

TEMin ennusteen mukaan työttömien työhakijoiden määrä ei enää laske, vaan heidän määränsä on vakiintumassa lähivuosien aikaan noin 240 000 henkeen. Samoin pitkäaikaistyöttömien määrä on vakiintumassa noin 63 000 henkeen.

Nuorisotyöttömyyden arvioidaan pysyvän lähivuosina noin 30 000 hengessä. Vaikka nuorten työttömien työnhakijoiden määrä laskee, nuorisotyöttömyys on kolmanneksen suurempaa kuin ennen finanssikriisiä eli vuonna 2008.

TEM arvioi, että työllisyysaste nousee tänä vuonna 72,5 prosenttiin. Ensi vuonna työllisyysasteen ennakoidaan olevan 73 prosenttia ja 73,4 prosenttia vuonna 2021.

Istuvan hallituksen tavoitteena on ollut nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin vuoteen 2023 loppuun mennessä.

Menot