Uutiset

Työmarkkinatuki ei täytä tehtäväänsä

Pitäisi olla selvää, ettei kukaan ”pysyttele” työmarkkinatuella rikastuakseen.

Työttömyystilastot ovat pysyneet kuta kuinkin ennallaan vuoden takaisiin verrattuna. Työvoimatoimistoissa oli joulukuun lopussa 300! 900työtöntä työnhakijaa. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus puolestaan kertoo, että työttömänä oli 195 000 henkeä.

Työttömyys ei ole irrottanut puristavaa otettaan, vaikka sen kimpussa on häärännyt hallitus toisensa jälkeen. Työttömyys on muodostunut pysyväisluonteiseksi ilmiöksi, johon ei näytä löytyvän helpotusta kirveelläkään.

Matti Vanhasen (kesk.) hallituksen ohjelmassa työttömyyden vähentäminen mainitaan tärkeimmäksi tavoitteeksi. Työministeriön ylijohtajan Harri Skogin valmistelema uusin työllisyysohjelma on tarkoitus esitellä ensi viikolla.

Helsingin Sanomat kertoi torstaina ennakkotietoja ohjelmasta. Työttömille maksettavan työmarkkinatuen kestoa vastikkeettomana on tarkoitus rajata 500 päivään. Kovin mullistavana avauksena ehdotusta ei voi pitää, koska se on asiallisesti ottaen kirjattu jo hallitusohjelmaan.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan 500 päivän jälkeen työmarkkinatuki muuttuu vastikkeelliseksi eli saajan on osallistuttava ”aktiivitoimiin” eli työhön tai koulutukseen.

On toivottavaa, ettei työmarkkinatuen vastikkeellisuudesta nouse tulenpalava riita, vaan nähdään metsä puilta: perusongelma on se, että työkykyisistä ja -ikäisistä työttömistä on mahdollisimman suuri osa saatava tuottavaan työhön, elämään palkalla, ei tukiaisilla.

Työmarkkinatuki on ensi kertaa työmarkkinoille tuleville ja työttömyyspäivärahaa enimmäisajan saaneille tarkoitettu taloudellinen tuki, jolla pyritään tukemaan henkilön sijoittumista työmarkkinoille.

Helsingin Sanomien mukaan työministeriössä arvioidaan, että huomattavalle joukolle, noin 18 000 henkilölle, työmarkkinatukea on maksettu jopa yhtä kauan kuin järjestelmä on ollut olemassa, 10 vuotta.

Tuki on tätä nykyä 23,24 euroa päivässä, joten pitäisi olla selvää, ettei kukaan ”pysyttele” työmarkkinatuella rikastuakseen. Lehden tieto kertoo kuitenkin vääjäämättä, ettei työmarkkinatuki nykyisellään täytä tarkoitustaan, vaan on saanut pitkäaikaisen toimeentulotuen piirteitä.

Työministeri Tarja Filatov (sd.) vakuutti viime lokakuussa, että työmarkkinatukijärjestelmää on tarkoitus uudistaa niin, että ihmiset voivat käyttää kuntien ja valtion palveluja joustavasti yli hallintorajojen. Filatov lupasi samassa yhteydessä, ettei uudistuksen yhteydessä heikennetä työttömien toimeentuloturvaa.

Kenelläkään ei voi olla mitään sitä vastaan, että työllistyminen ja työllistäminen olisi nykyistä joustavampaa ja yksinkertaisempaa.

Helsingin Sanomien mukaan työllisyysohjelmassa ehdotetaan perusteellista muutosta työttömyystukien rahoitusjärjestelmään. Kunnille on ilmeisesti tulossa lisää maksettavaa, kun ainakin osa työmarkkinatuen saajille osoitetuista ”aktiivitoimista” jyvitetään kuntien kontolle. On hyvä muistaa, että työttömyydestä koituu kunnille jo nykyiselläänkin runsaasti etenkin epäsuoria kuluja.

Päivän lehti

11.8.2020